10. listopadu 2019

32. neděle v mezidobí

Příští neděli se bude konat sbírka pro charitu.

Ve čtvrtek bude setkání seniorů v klubovně na faře v 15:00 hodin.

           Pořad bohoslužeb      
   v Uherském Brodě - Újezdci 
den a lit. oslava rok 2019 hod. úmysly

 

32. neděle v mezidobí                

10.11. 7:45 za farníky
9:45 za živé a zemřelé Anežky z farnosti
   

Pondělí

Památka sv. Martina Tourského, biskupa

11.11.    
17:30 na úmysl apoštolátu modlitby

Úterý

Památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka

12.11. 7:30 za dobrodince
   

Středa

 Památka sv. Anežky České, panny

13.11.    
17:30 za r. Šiškovu, + rodiče, r. Remešovu a syna
Čtvrtek 14.11.    
17:30 za ž. r. Červenkovu, + Dagmaru Pavlíkovu a dvoje rodiče
Pátek 15.11. 16:30  soukromá adorace NSO
17:30 za + ro. Uhříčkovy, Puklovy a živou r.

Sobota

 Sobotní památka Panny Marie

16.11. 11:30 na poděkování za ročník 1959 se vzpomínkou na zemřelé
   

 

33. neděle v mezidobí                

17.11. 7:45 za r. Šustkovu, + rodiče, syna a švagra
9:45 za farníky
   
Datum: 
10.11.2019