10. února 2019

5. neděle v mezidobí

V pondělí 11. února, kdy slavíme Světový den nemocných, v 17:00 hodin bude bohoslužba za nemocné, při ní udělím společně v kostele svátost pomazání nemocných všem nemocným a starším 65 let. Při udělování svátosti nemocných nerozhoduje věk, ale zdravotní stav.

           Pořad bohoslužeb      
   v Uherském Brodě - Újezdci 
den a lit. oslava rok 2019 hod. úmysly

 

5. neděle v mezidobí

10.2. 7:45 za farníky
9:45 na poděkování za přijatá dobrodiní a Boží požehnání pro živou rodinu                   T110
   

Pondělí

Panny Marie Lurdské, světový den nemocných

11.2.    
17:00 za nemocné a jejich pečovatele
Úterý 12.2. 7:30 za dobrodince církve (fundace)
   
Středa 13.2.    
17:30 na poděkování při životním jubileu, ž. a + rodinu
Čtvrtek                                                                                                 14.2.    
17:30 ra ž. rodinu, + rodiče Mudrákovy a duše v oč.
Pátek 15.2. 16:30  soukromá adorace NSO
17:30 za r. Šustkovu a Hamadovu a + rodiče
Sobota 16.2. 7:30 na poděkování P. Bohu za 45 A 25 let manželství a požehnání pro živé rodiny                        Ú270
   

 

6. neděle v mezidobí

17.2. 7:45 za farníky
9:45 za Al. Skovajsu, švagrovou Annu a rodiče
   
Datum: 
10.2.2019