11. srpna 2019

19. neděle v mezidobí

Od září začne příprava k přijetí svátosti biřmování, které by mělo být v naši farnosti v roce 2020. Přihlášku k přípravě před biřmováním si můžete vyzvednout v sakristii. Přihlásit se mohou zájemci, kteří příští rok budou mít nejméně 16 roků. Doporučuje se přijat tuto svátost všem starším pokřtěným. Během této přípravy je možné si doplnit přípravu k přijímání svátosti smíření a Eucharistii. Přihlášky odevzdejte do 25. srpna.

Ve čtvrtek bude slavnost Nanebevzetí Panny Marie. Jeto doporučený svátek, všichni jste zváni na bohoslužbu.

Vzadu v kostele můžete podpořit petici pracovníků Charity, kteří jsou už delší dobu ve stávkové pohotovosti, neboť domácí zdravotní péče je stále podfinancovaná a teď bojuje o holou existenci.

Charita v Uherském Brodě pořádá sbírku školních potřeb pro děti ze sociálně slabých rodin v regionu. Sbírka potrvá do konce srpna. Další podrobnosti si přečtěte na vývěsce v kostele.

Děti a školáci, vezměte si své nedělní symboly z vývěsky domů. Začátkem nového školního roku dostanete nové.

           Pořad bohoslužeb      
   v Uherském Brodě - Újezdci 
den a lit. oslava rok 2019 hod. úmysly

 

19. neděle v mezidobí

11.8. 7:45 za farníky
9:45 za Václava Dleštíka a dvoje rodiče
   
Pondělí 12.8.    
18:30 za živou r. Zlatníkovu a + příbuzné
Úterý 13.8.
 
 15:00  pohřeb paní Marie Vlčnovské

Středa

 Památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka

14.8.    
18:30 na poděkování za dar života a Boží ochranu

Čtvrtek

Slavnost NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

15.8.    
18:30 za + Jana Kubíka, syna a rodiče
Pátek 16.8.    
18:30 za živou r. Mazálkovou, + rodiče a sourozence

Sobota

 Sobotní památtka Panny Marie

17.8. 7:30 za + Ludmilu a Jaroslava Kovaříkovy, rodiče a živou rodinu
19:00  bohoslužba v Polichně

 

20. neděle v mezidobí

18.8. 7:45 za farníky
9:45 za Petra Lekeše, živou r. a duše v očistci
   
Datum: 
11.8.2019