12. srpna 2018

19. neděle v mezidobí

Na stolku za lavicemi si můžete vzít formulář přihlášky do vyučování náboženství ve škole pro školáky pro školní rok 2018 – 2019. Vyplněnou přihlášku odevzdejte co nejdřív na faře nebo v sakristii. Na ZŠ druhého stupně v Uherském Brodě se také vyučuje římskokatolické náboženství. Na Katolické škole je toto zařazeno do vzdělávacího programu.

Ve středu bude slavnost Nanebevzetí Panny Marie. Je to zasvěcený svátek, všichni jste zváni na bohoslužbu.

V neděli odpoledne 2. září 2018 se uskuteční tradiční farní pouť k Panně Marii na Provodov. Pojede autobus, zájemci, kteří se chcete dopravit autobusem, zapište se na papír, který najdete na stolku za lavicemi v kostele.

Pan arcibiskup Mons. Jan Graubner zve všechny diecezány do katedrály v Olomouci na děkovnou bohoslužbu v sobotu 1. září 2018 v 10:30 u příležitosti jeho sedmdesátých narozenin. Účastníci jsou po bohoslužbě zváni na občerstvení v zahradě vedle katedrály. V naši farnosti budeme na něj pamatovat mší svatou v den jeho jubilea ve středu 29. srpna v 18:30.

Letos se bude konat pouť našeho děkanátu na Velehrad za obnovu rodin a duchovní povolání v sobotu 8. září 2018. Více informací najdete na vývěsce.

           Pořad bohoslužeb      
   v Uherském Brodě - Újezdci 
den a lit. oslava rok 2018 hod. úmysly

 

19. neděle v mezidobí

12.8. 7:45  za farníky
9:45 za živou rodinu Rekovu, Švrčinovu, Karáskovu a zemřelé příbuzné
   
Pondělí 13.8.    
18:30 za + Jana Kubíka, syna a + rodiče

Úterý

 Památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, Kněze a mučedníka

14.8.    
15:30  pohřeb pana Josefa Hruboše

Středa

 Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

15.8.    
18:30 za + rodiče Hrubošovy a Zvonkovy
Čtvrtek 16.8.    
18:30  
Pátek 17.8.    
18:30 za + Petra Lekeše, duše v očistci, živou a + r.

Sobota

 Sobotní památka Panny Marie

18.8. 7:30  
   

 

20. neděle v mezidobí

19.8. 7:45  za farníky
9:45 za Ludmilu a Jaroslava Kovaříkovy, živou a + r.
   
Datum: 
12.8.2018