13. ledna 2019

Svátek Křtu Páně

Dnes končí doba vánoční a začíná liturgické mezidobí.

Od 18. do 25. ledna bude Týden modliteb za jednotu křesťanů.

           Pořad bohoslužeb      
   v Uherském Brodě - Újezdci 
den a lit. oslava rok 2019 hod. úmysly

 

Svátek Křtu Páně

13.1. 7:45 za + ro. Lekešovy, syna a živou r.
9:45 za farníky
   
Pondělí 14.1.    
17:30 za Václava Kučeru, dvoje ro. a dar zdraví
Úterý 15.1. 7:30 za + bratra a rodiče                                  Ú144
   
Středa 16.1.    
17:30 za  Marii Haluzovu a duše v očistci

Čtvrtek

Památka sv. Antonína, opata

17.1.    
17:30 za + Stanislava Kovaříka a živou r.

Pátek

Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů

18.1. 16:30  soukromá adorace NSO
17:30 za + Oldřišku Jančářovou a živou r.

Sobota

 Sobotní památka Panny Marie                                 

19.1. 7:30 na poděkování s prosbou o Boží požehnání pro živou rodinu                                                 T209
   

 

2. neděle v mezidobí

20.1. 7:45 za farníky
9:45 za + Fr-ku Běťákovou, rodiče, živou a + r. Malou
   
Datum: 
13.1.2019