15. září 2019

24. neděle v mezidobí

Ve středu bývá pravidelně v 17:30 při mši svaté katecheze pro děti a školní mládež. Rodiče přicházejte se svými dětmi.

Rozvrh příprav před biřmováním v roce 2019 bude vyvěšen na nástěnce v kostele i na farních webových stránkách.

V sobotu 21. 9. 2019 ve 12 hod. uzavřou církevní sňatek ve farním kostele v Kunovicích pan Josef Buráň z Hradčovic a slečna Veronika Kreislová z Těšova.

           Pořad bohoslužeb      
   v Uherském Brodě - Újezdci 
den a lit. oslava rok 2019 hod. úmysly

 

24. neděle v mezidobí       

15.9. 7:45 za živé a + Ludmily z farnosti
9:45 za farníky
   

Pondělí

Památka sv. Ludmily, mučednice

16.9.    
17:30 na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní za 90 roků života a zdraví a B. ochranu pro ž. r.
Úterý 17.9. 7:30 na poděkování a Boží ochranu pro živou r.
   
Středa 18.9.    
17:30 za ro. Josefíkovy, bratra a sestru a B. požehnání pro živou r.
Čtvrtek 19.9.    
17:30 za živou r. Rachůnkovu

Pátek

Památka sv. Ondřeje Kim Taegona, kněze a druhů, mučedníků

20.9. 16:30  soukromá adorace NSO
17:30  

Sobota

 Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty

21.9. 7:30 za ro. Fr. a Fr-ku Veleckých a syna
   
25. neděle v mezidobí 22.9. 7:45 za farníky
9:45 za + Fr. Vaškovice, jeho manželku a živou r.
   
Datum: 
15.9.2019