16. září 2018

24. neděle v mezidobí

Evropské zvony se rozezní 21. 9. 2018 v 18 – 18:15 hodin na oslavu Mezinárodního dne míru.

 Mládež je zvána na mši svatou pro studenty s promluvou na téma POVOLÁNÍ ŽÍT, která se koná v pátek 21. 9. 2018 v 18 hodin ve farním kostele v Uherském Brodě a dále pokračuje program na faře.

 Všechny děti, které chodí do vyučování náboženství ve škole a předškoláčci, ať si připevní svůj symbol se jménem a příjmením na vývěsku, aby si na symbol mohly každou neděli ve školním roce připevnit samolepku.

 Rozvrh vyučování náboženství najdete vyvěšen na nástěnce. Každou středu je při bohoslužbě katecheze pro děti 1. až 5. třídy. Prosím rodiče, aby děti posílali.

           Pořad bohoslužeb      
   v Uherském Brodě - Újezdci 
den a lit. oslava rok 2018 hod. úmysly

 

24. neděle v mezidobí

16.9. 7:45 za Ludmily z farnosti
9:45 za + ro. Šustkovy, syna, zetě a živou r.
   
Pondělí 17.9.    
18:30 (fundační mše) za zemřelé dárce
Úterý 18.9.    
7:30 na úmysl apoštolátu modlitby
Středa 19.9.    
17:30  

Čtvrtek

Památka sv. Ondřeje Taegona, kněze a druhů, mučedníků

20.9.    
18:30  

Pátek

Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty

21.9. 17:30  soukromá adorace NSO
18:30 za živé a + šedesátníky z farnosti

Sobota

 Sobotní památka Panny Marie

22.9. 7:30 za + Václava Lekeše a živou rodinu
   

 

25. neděle v mezidobí

23.9. 7:45  za farníky
9:45 za + Františka Vaškovice a živou r.
   
Datum: 
16.9.2018