19. srpna 2018

20. neděle v mezidobí

Na stolku za lavicemi si můžete vzít formulář přihlášky do vyučování náboženství ve škole pro školáky pro školní rok 2018 – 2019. Vyplněnou přihlášku odevzdejte co nejdřív na faře nebo v sakristii. Na ZŠ druhého stupně v Uherském Brodě se také vyučuje římskokatolické náboženství. Na Katolické škole je toto zařazeno do vzdělávacího programu.

V neděli odpoledne 2. září 2018 se uskuteční tradiční farní pouť k Panně Marii na Provodov. Pojede autobus, zájemci, kteří se chcete dopravit autobusem, zapište se na papír, který najdete na stolku za lavicemi v kostele.

Pan arcibiskup Mons. Jan Graubner zve všechny diecezány do katedrály v Olomouci na děkovnou bohoslužbu v sobotu 1. září 2018 v 10:30 u příležitosti jeho sedmdesátých narozenin. Účastníci jsou po bohoslužbě zváni na občerstvení v zahradě vedle katedrály. V naši farnosti budeme na něj pamatovat mší svatou v den jeho jubilea ve středu 29. srpna v 18:30.

Letos se bude konat pouť našeho děkanátu na Velehrad za obnovu rodin a duchovní povolání v sobotu 8. září 2018. Kdo by chtěl jet autobusem z Újezdce a Těšova, ať se přihlásí u paní Novotné.

           Pořad bohoslužeb      
   v Uherském Brodě - Újezdci 
den a lit. oslava rok 2018 hod. úmysly

 

20. neděle v mezidobí

19.8. 7:45  za farníky
9:45 za Ludmilu a Jaroslava Kovaříkovy, živou a + r.
   

Pondělí

Památka sv. Bernarda, opata a učitele církve

20.8.    
18:30  

Úterý

 Památka sv. Pia X., papeže

21.8. 7:30 na úmysl apoštolátu modlitby
   

Středa

 Památka Panny Marie Královny

22.8.    
18:30 za + Václava Buráně, syna a ž. r.
Čtvrtek 23.8.    
18:30 za + Petra Lekeše, rodiče a živou rodinu

Pátek

Svátek sv. Bartoloměje, apoštola

24.8.    
18:30 za + Josefa Lisoňka, dvoje rodiče a živou r.

Sobota

 Sobotní památka Panny Marie

25.8. 7:30 za + rodiče a živou rodinu                       Ú252
   

 

21. neděle v mezidobí

26.8. 7:45  za farníky
9:45 za + Marii Šmídovou, ro. Dubravovy, Šmídovy a dar zdraví pro živou rodinu
11:00 bohoslužba v Polichně, sv. Bartoloměje, apoštola
Datum: 
19.8.2018