2. června 2019

7. neděle velikonoční

Měsíc červen je zasvěcen úctě Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.

Příští sobotu se bude konat po ranní mši svaté generální úklid kostela před slavností patrona našeho kostela. Prosím zdatné muže, aby přišli omést pavučiny.

Ve čtvrtek a v pátek navštívím naše nemocné a seniory.

Sbírka pro pronásledované křesťany vynesla 12030,- korun. Všem dárcům upřímně děkuji

Příští neděli se bude konat sbírka na církevní školy.

Letos se bude konat pouť uherskobrodského děkanátu za posvěcení rodin a nová duchovní povolání na Velehradě 15. června. Z Uherského Brodu bude vypraven autobus, je možné se přihlásit v prodejně Gloria.

 

           Pořad bohoslužeb      
   v Uherském Brodě - Újezdci 
den a lit. oslava rok 2019 hod. úmysly

 

 

7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 

2.6. 7:45 za r. Kučerovu, Frydrychovu a + manžela
9:45 na poděkování za čtyřicátníky se vzpomínkou na zemřelé
   

Pondělí

Památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků

3.6. 15:00  pohřeb paní Ludmily Kadlčíkové
17:30 Za Marii Kovaříkovu, manžela, bratra Františka a duše v očistci
Úterý 4.6. 7:30 za živou rodinu, + rodiče a duše v očistci    Ú69
   

Středa

 Památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka

5.6.    
17:30 za Marii Mudrákovu, dvoje rodiče a živou r.
Čtvrtek 6.6.    
17:30 za + ro. Jančovy a živou rodinu Jančovu a Lekešovu

Pátek

První pátek v měsíci

7.6. 16:30  soukromá adorace NSO
17:30 za + P. Tomáše Kudelu a duše v očistci
Sobota                           8.6. 7:30 za rodiče Šobáňovy, syna, duše v očistci a živou rodinu
   

 

 

slavnost

SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

9.6. 7:45 za farníky
9:45 za živou rodinu, + Ladislava Torala a dvoje ro.
16:30 Poděkování za dary velikonoc, Te Deum a svátostné požehnání
Datum: 
2.6.2019