2. září 2018

22. neděle v mezidobí

 Dnes odpoledne pojede na farní pouť k Panně Marii na Provodov autobus ze zastávek ve 13 hodin.

 Ve čtvrtek bude v 16 hodin první poprázdninové setkání seniorů v klubovně na faře.

 Ve čtvrtek a v pátek navštívím doma naše nemocné a seniory.

 Letos se bude konat pouť našeho děkanátu na Velehrad za obnovu rodin a duchovní povolání v sobotu 8. září 2018. Program v bazilice začíná v 15 hodin.

 Rozvrh vyučování náboženství najdete vyvěšen na nástěnce. Začneme vyučovat ve středu 12. září.

           Pořad bohoslužeb      
   v Uherském Brodě - Újezdci 
den a lit. oslava rok 2018 hod. úmysly

 

22. neděle v mezidobí

2.9. 7:45  za farníky
9:45 za  Václava Dleštíka a ž. r.
   

Pondělí

Památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve

3.9.    
18:30 za nemocné rodiče s přímluvou k Panně Marii

Úterý

 Památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve

4.9. 7:30 Za + Cyrila a Justinu Zalešákovy, syna, dceru a duše v oč.
   

Středa

 Sv. Terezie z Kalkaty

5.9.    
17:30 za rodiče Kročovy a živou rodinu

Čtvrtek

Den modliteb za kněžská povolání

6.9.    
18:30  

Pátek

První pátek v měsíci

7.9. 17:30  soukromá adorace NSO
18:30 za + Josefa Záviška a živou rodinu

Sobota

 Svátek Narození Panny Marie

8.9. 7:30 za živé a + pětasedmdesátníky z farnosti
   

 

23. neděle v mezidobí

9.9. 7:45  za farníky
9:45 za Stanisla Lekeše s přímluvou k Panně Marii za živou r.
   

 

Datum: 
2.9.2018