20. ledna 2019

2. neděle v mezidobí

 Od 18. do 25. ledna bude Týden modliteb za jednotu křesťanů.

S výsledky Tříkrálové sbírky se můžete seznámit na vývěsce v předsíni kostela.

 Autobus  na HROMNIČNĪ POUŤ pojede v sobotu 2. 2. v 7. hodin z Újezdce a Těšova. Podrobné informace na  plakátku v zadu na  nástēnce.

SPOLEČENSTVÍ MODLITBY MATEK

VÁS VE DNECH 25. 1. – 27. 1. 2019 srdečně zve na

TŘÍDENNÍ SPOLEČNÉ SETKÁNÍ V MODLITBĚ

V kostele Sv. Jana Křtitele v Újezdci u Luhačovic

V pátek 25. ledna po MŠI SVATÉ

V sobota 26. ledna po MŠI SVATÉ

V neděli 27. ledna v 17:00 hodin

           Pořad bohoslužeb      
   v Uherském Brodě - Újezdci 
den a lit. oslava rok 2019 hod. úmysly

 

2. neděle v mezidobí

20.1. 7:45 za farníky
9:45 za + Fr-ku Běťákovou, rodiče, živou a + r. Malou
   

Pondělí

Památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice

21.1.    
17:30 na poděkování při životním jibileu s probou o Boží požehnání
Úterý 22.1. 7:30 na úmysl apoštolátu modlitby
   
Středa 23.1.    
17:30 za Boží požehnání pro r. Čičalovu, Trčkovu a + rodinu

Čtvrtek

Památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve

24.1.    
17:30 za + ro. Zajícovy a duše v očistci

Pátek

Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola

25.1. 16:30  soukromá adorace NSO
17:30 za + Vladiníra Josefíka, dvoje ro. a ž. rodinu

Sobota

 Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů

26.1. 7:30 za manžely Ludmilu a Fr. Pijákovy a duše v oč.
   

 

3. neděle v mezidobí

27.1. 7:45 za farníky
9:45 za + ro. Pijákovy z Polichna
   


Datum: 
20.1.2019