21. července 2019

16. neděle v mezidobí

Příští neděli bude mše svatá v 9:45 u kaple v Těšově.

Ve čtvrtek 1. srpna pojedeme autobusy na tradiční farní pouť na Svatý Hostýn. Ti, kdo chtějí jet autobusem, se zapíší na papír na stolku za lavicemi v kostele a cestovné zaplatí paní Novotné.

Charita v Uherském Brodě pořádá sbírku školních potřeb pro děti ze sociálně slabých rodin v regionu. Sbírka potrvá do konce srpna. Další podrobnosti si přečtěte na vývěsce v kostele.

           Pořad bohoslužeb      
   v Uherském Brodě - Újezdci 
den a lit. oslava rok 2019 hod. úmysly

 

16. neděle v mezidobí       

21.7. 7:45 za + Oldřicha Durďáka, ž. a + rodinu
9:45  za farníky
   

Pondělí

Svátek sv. Marie Magdalény

22.7.    
18:30 na dobrý úmysl                                         Ú256

Úterý

 Svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy

23.7. 7:30 za + bratra, dvoje ro. a dar zdraví pro ž. r.   Ú196
   
Středa 24.7.    
18:30 za + Vojtěcha Josefíka

Čtvrtek

Svátek sv. Jakuba, apoštola

25.7.    
18:30 za nemocnou osobu

Pátek

Památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie

26.7.    
18:30 za + Miroslava Pláška, manželku a duše v oč.

Sobota

 Památka sv. Gorazda a druhů                          

27.7.    
7:30 za ro. Velecké a bratra Jaroslava

 

17. neděle v mezidobí       

28.7. 7:45 za farníky
9:45 U KAPLE V TĚŠOVĚ - za živé a + Anny z farnosti
   
Datum: 
21.7.2019