22. července 2018

16. neděle v mezidobí

 Ve čtvrtek 2. srpna pojedeme autobusy na tradiční farní pouť na Svatý Hostýn. Ti, kdo chtějí jet autobusem se zapíší na papír na stolku za lavicemi v kostele a cestovné zaplatí paní Novotné. Na zpáteční cestě se zastavíme ke krátké pobožnosti v novém kostele svatého Václava v Sazovicích.

Příští neděli po svátku sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie bude hrubá mše svatá v 9:45 u kaple sv. Anny v Těšově.

           Pořad bohoslužeb      
   v Uherském Brodě - Újezdci 
den a lit. oslava rok 2018 hod. úmysly

 

16. neděle v mezidobí

22.7. 7:45  za farníky
9:45 za ž. a + r. Niklovu, duše v očistci a dar zdraví
   

Pondělí

Svátek sv. Brigity, řeholnice, patrnky Evropy

23.7.    
18:30  
Úterý 24.7. 7:00  na úmysl apoštolátu modlitby
   

Středa

 Svátek sv. Jakuba, apoštola                     

25.7.    
18:30  

Čtvrtek

Památka sv. Anny a Jáchyma, rodičů Panny Marie

26.7.    
15:30  pohřeb pana Oldřicha Durďáka

Pátek

Památka sv. Gorazda a druhů

27.7.    
18:30 za + ro. Moravanské a ž. r.

Sobota

 Sobotní památka Panny Marie

28.7. 7:30 za + bratra Josefa, ro. Bachůrkovy a živou r.
 19:00  bohoslužba v Polichně 

 

17. neděle v mezidobí

29.7. 7:45  za farníky
9:45 U KAPLE SV. ANNY V TĚŠOVĚ
  ZA ŽIVÉ A ZEMŘELÉ ANNY Z FARNOSTI 
Datum: 
22.7.2018