22. září 2019

25. neděle v mezidobí

V sobotu bude slavnost sv. Václava, je to zasvěcený svátek. Věřícím se doporučuje být na mši svaté.

Před oltářem jsou zapůjčeny ostatky svaté Zdislavy z Lemberka. Od dneška se budeme po devět dnů po mši svaté modlit novenu ke svaté Zdislavě, patronce rodin. Celý měsíc říjen budeme prožívat misijně se sv. Zdislavou. Od 1. do 31. října si můžete brát její ostatek a obrázek domů do rodiny. Po mši svaté si je vezmete, při nich se budete doma s pozvanými sousedy a přáteli modlit ke sv. Zdislavě za posvěcení rodin. Další den je vrátíte před mší svatou do kostela, aby si je mohla vzít další rodina. Vzadu v kostele na stolku je rozpis, kde se zájemci napíší. K dispozici je také sešitek modliteb, novena k této světici. V případě nejasností se obraťte na paní Hanu Pijákovou.

           Pořad bohoslužeb     
   v Uherském Brodě - Újezdci 
den a lit. oslava rok 2019 hod. úmysly

 

25. neděle v mezidobí       

22.9. 7:45 za farníky
9:45 za + Fr. Vaškovice, jeho manželku a živou r.
   

Pondělí

Památka sv. Pia z Pietralciny, kněze

23.9.    
17:30  za šťastnou hodinu smrti
Úterý 24.9. 7:30  na úmysl apoštolátu modlitby
   
Středa 25.9.    
17:30  
Čtvrtek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  26.9.    
17:30  

Pátek

Památka sv. Vincence z Paula, kněze

27.9. 16:30  soukromá adorace NSO
17:30 za + Marii a St. Bartošovy a živou rodinu

Sobota

 Slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona č. národa a ol. arcidieceze

28.9. 9:00 za ž. a + Václavy z farnosti
18:00  bohoslužba v Polichně

 

26. neděle v mezidobí       

29.9. 7:45 za + Václava Lekeše a živou r.
9:45 za farníky
   
Datum: 
22.9.2019