23. září 2018

25. neděle v mezidobí

V pátek bude státní svátek, slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa, hlavního patrona metropolitního chrámu a olomoucké arcidiecéze. Je to zasvěcená svátek, všichni jste zváni na bohoslužbu. Mše svatá bude v 8:00 hodin.

           Pořad bohoslužeb      
   v Uherském Brodě - Újezdci 
den a lit. oslava rok 2018 hod. úmysly

 

25. neděle v mezidobí

23.9. 7:45  za farníky
9:45 za + Františka Vaškovice a živou r.
   
Pondělí 24.9.    
18:30 (fundační mše) za zemřelé dárce
Úterý 25.9.    
7:30 na úmysl apoštolátu modlitby
Středa 26.9.    
17:30 za Marii Kubíkovu, rodiče, syna a živou r.

Čtvrtek

Památka sv. Vincence z Paula, kněze

27.9.    
18:30  

Pátek

Slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona arcidiecéze

28.9. 8:00 za živé a + Václavy z farnosti
   

Sobota

 Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů

29.9. 7:30  
18:00  bohoslužba v Polichně

 

26. neděle v mezidobí

30.9. 7:45  za farníky
9:45 na poděkování s prosbou o Boží požehnání
   
Datum: 
23.9.2018