26. srpna 2018

21. neděle v mezidobí

 Na stolku za lavicemi si můžete vzít formulář přihlášky do vyučování náboženství ve škole pro školáky pro školní rok 2018 – 2019. Vyplněnou přihlášku odevzdejte co nejdřív na faře nebo v sakristii. Na ZŠ druhého stupně v Uherském Brodě se také vyučuje římskokatolické náboženství. Na Katolické škole je toto zařazeno do vzdělávacího programu.

 V neděli odpoledne 2. září 2018 se uskuteční tradiční farní pouť k Panně Marii na Provodov. Autobus pojede ze zastávek ve 13 hodin.

 Pan arcibiskup Mons. Jan Graubner zve všechny diecezány do katedrály v Olomouci na děkovnou bohoslužbu v sobotu 1. září 2018 v 10:30 u příležitosti jeho sedmdesátých narozenin. Účastníci jsou po bohoslužbě zváni na občerstvení v zahradě vedle katedrály.

 Příští neděli, na začátku nového školního roku požehnám školákům a jejich školní tašky při hrubé mši svaté. Děti doneste si na tuto mši svatou své školní tašky a batůžky.

 Letos se bude konat pouť našeho děkanátu na Velehrad za obnovu rodin a duchovní povolání v sobotu 8. září 2018. Kdo by chtěl jet autobusem z Újezdce a Těšova, ať se přihlásí u paní Novotné.

 Na stolku za lavicemi jsou podpisové archy petice na podporu definice manželství zakotvené v naši Ústavě, která se bude projednávat v Parlamentu. Jménem pana arcibiskupa prosím, aby jste ji podpořili svým podpisem.

           Pořad bohoslužeb      
   v Uherském Brodě - Újezdci 
den a lit. oslava rok 2018 hod. úmysly

 

21. neděle v mezidobí

26.8. 7:45  za farníky
9:45 za + Marii Šmídovou, ro. Dubravovy, Šmídovy a dar zdraví pro živou rodinu
11:00 bohoslužba v Polichně, sv. Bartoloměje, apoštola

Pondělí

Památka sv. Moniky

27.8.    
18:30 za + Jana Šobáně a živou rodinu 

Úterý

 Památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve

28.8. 7:30 za + P. Jaroslava Joška k 10. výročí úmrtí
   

Středa

 Památka umučení sv. Jana Křtitele

29.8.    
18:30 za našeho arcibiskupa Mons. Jana Graubnera k jeho 70. narozeninám
Čtvrtek 30.8.    
15:30  pohřeb pana Miroslava Rachůnka
Pátek                                    31.8.    
18:30 za + rodiče Velecké a syna

Sobota

 Sobotní památka Panny Marie                        

1.9.    bohoslužba nebude
   

 

22. neděle v mezidobí

2.9. 7:45  za farníky
9:45 za  Václava Dleštíka a ž. r.
   
Datum: 
26.8.2018