27. ledna 2019

3. neděle v mezidobí

 Ve čtvrtek a v pátek navštívím naše nemocné a seniory.

V sobotu bude svátek Uvedení Páně do chrámu – Hromnic, bude se konat žehnání svící a průvod. Je to světový den zasvěceného života.

 

Společenství Modlitby matek vás zve dnes v 17:00 hodin ke společné modlitbě.

Autobus  na HROMNIČNĪ POUŤ pojede v sobotu 2. 2. v 7. hodin z Újezdce a Těšova. Podrobné informace na  plakátku vzadu na  nástēnce.

           Pořad bohoslužeb      
   v Uherském Brodě - Újezdci 
den a lit. oslava rok 2019 hod. úmysly

 

3. neděle v mezidobí

27.1. 7:45 za farníky
9:45 za + ro. Pijákovy z Polichna
   

Pondělí

Památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve

28.1.    
17:30 za živou r. Bachůrkovu, + rodiče, prarodiče a duše v očistci
Úterý 29.1. 7:30 na úmysl apoštolátu modlitby
   
Středa 30.1.    
17:30 za + bratra a otce

Čtvrtek

Památka sv. Jana Boska, kněze

31.1.    
15:00 pohřeb pana Františka Vaculíka

Pátek

První pátek v měsíci 

1.2. 16:30  soukromá adorace NSO
17:30 na poděkování za 50. let manželství, + rodiče a rodiny dětí

Sobota

 Svátek Uvedení Páně do chrámu

2.2. 7:30 za + dobrodince (mešní fundace)
17:00  bohoslužba v Polichně

 

4. neděle v mezidobí

3.2. 7:45 za farníky
9:45 za + Ludmilu Řezníčkovou s přímluvou Panny Marie za živou rodinu
   
Datum: 
27.1.2019