27. října 2019

30. neděle v mezidobí

V říjnu si můžete brát ostatek a obrázek svaté Zdislavy domů do rodiny. Po mši svaté si je vezmete, při nich se budete doma s pozvanými sousedy a přáteli modlit ke sv. Zdislavě za posvěcení rodin. Další den je vrátíte před mší svatou do kostela, aby si je mohla vzít po mši svaté další rodina. Vzadu v kostele na stolku je rozpis, kde se zájemci napíší. K dispozici je také sešitek modliteb, novena k této světici.

Říjen je měsíc zasvěcený modlitbě posvátného růžence.

Ve čtvrtek a v pátek navštívím naše nemocné a seniory.

Do sbírky na misie jste minulou neděli věnovali 17 110,- korun. Všem dárcům upřímně děkuji.

Odpustky pro duše v očistci: ve dnech od 1. do 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé; v ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné.

           Pořad bohoslužeb      
   v Uherském Brodě - Újezdci 
den a lit. oslava rok 2019 hod. úmysly

 

30. neděle v mezidobí                

27.10. 7:45 za farníky
9:45 za + Annu Šustkovu, dvoje rodiče a živou r.
   

Pondělí

Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů

28.10.    
17:30 na úmysl apoštolátu modlitby
Úterý 29.10.    
15:00  pohřeb paní Marie Lekešové
Středa 30.10.    
17:30 za + manžela a  ž. r.                                   Ú256
Čtvrtek 31.10.    
17:30 za + P. Pavla Kupku

Pátek

Slavnos VŠECH SVATÝCH

1.11. 16:30  soukromá adorace NSO
17:30 za živé a zemřelé kněze, kteří působili v naši farnosti

Sobota

 

 Vzpomínka

NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ

2.11. 7:30 na úmysl svatého Otce
8:30  za všechny věrné zemřelé
17:00  bohoslužba v Polichně

 

31. neděle v mezidobí                

3.11. 7:45 za r. Kozubíkovu a + rodiče
9:45 za farníky
14:00 NA HŘBITOVĚ - pobožnost za zemřelé
Datum: 
27.10.2019