28. července 2019

17. neděle v mezidobí

Je před prvním pátkem v měsíci. Ve čtvrtek budu na farní pouti na svatém Hostýně. Nemocné a seniory navštívím ve středu a v pátek. Čtvrteční návštěvy budou o den dříve, už ve středu.

Ve čtvrtek 1. srpna pojedou autobusy na farní pouť na Svatý Hostýn ze zastávek autobusů v sedm hodin. V autobuse jsou ještě volná místa, můžete se ještě zapsat na stolku za lavicemi v kostele a cestovné zaplatit paní Novotné.

Od září začne příprava k přijetí svátosti biřmování, které by mělo být v naši farnosti v roce 2020. Přihlášku k přípravě před biřmováním si můžete vyzvednout v sakristii. Přihlásit se mohou zájemci, kteří příští rok budou mít nejméně 16 roků. Doporučuje se přijat tuto svátost všem starším pokřtěným. Během této přípravy je možné si doplnit přípravu k přijímání svátosti smíření a Eucharistii.

Vzadu v kostele můžete podpořit petici pracovníků Charity, kteří jsou už delší dobu ve stávkové pohotovosti, neboť domácí zdravotní péče je stále podfinancovaná a teď bojuje o holou existenci. Vzniká zde dojem, že stát nevytváří jednotná pravidla za odvedenou práci a křesťané jsou občany druhé třídy. Nemocný tak nemusí dlouho pobývat v nemocnici, ale je v péči své rodiny – v prostředí, kde se cítí dobře.

Charita v Uherském Brodě pořádá sbírku školních potřeb pro děti ze sociálně slabých rodin v regionu. Sbírka potrvá do konce srpna. Další podrobnosti si přečtěte na vývěsce v kostele.

           Pořad bohoslužeb      
   v Uherském Brodě - Újezdci 
den a lit. oslava rok 2019 hod. úmysly

 

17. neděle v mezidobí       

28.7. 7:45 za farníky
9:45 U KAPLE V TĚŠOVĚ - za živé a + Anny z farnosti
   

Pondělí

Památka sv. Marty

29.7.    
18:30 za rodinu a příbuzné
Úterý 30.7.    zde bohoslužba nebude
   

Středa

 Památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze

31.7.    
15:00 pohřeb pana Františka Ďurďe

Čtvrtek

Památka sv. Alfonsa z Liguori, biskupa

1.8.    zde bohoslužba nebude
  za poutníky na Svatém Hostýně

Pátek

První pátek v měsíci

2.8.    
18:30  za + rodiče Kročovy a živou rodinu

Sobota

 Sobotní památka Panny Marie

3.8. 7:30  
   

 

18. neděle v mezidobí       

4.8. 7:45 za farníky
9:45 za Aloise Skovajsu, švagrovou Annu a rodiče
   
Datum: 
28.7.2019