29. července 2018

17. neděle v mezidobí

Dnes bude hrubá mše svatá v 9:45 u kaple sv. Anny v Těšově.

 Ve čtvrtek 2. srpna pojedou autobusy na farní pouť na Svatý Hostýn v 7:00 hodin z autobusových zastávek z Těšova a Újezdce . Vemte si kancionály.

Naše nemocné a seniory navštívím ve středu v Újezdci a v pátek v Těšově.

 

           Pořad bohoslužeb      
   v Uherském Brodě - Újezdci 
den a lit. oslava rok 2018 hod. úmysly

 

17. neděle v mezidobí

29.7. 7:45  za farníky
9:45 U KAPLE SV. ANNY V TĚŠOVĚ
  ZA ŽIVÉ A ZEMŘELÉ ANNY Z FARNOSTI 
Pondělí 30.7.    
18:30  

Úterý

 Památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze

31.7. 7:30  na úmysl apoštolátu modlitby
   

Středa

 Památka sv. Alfosa z Liguori, biskupa a učitele církve

1.8.    
18:30  

Čtvrtek

Den modliteb za kněžská povolání

2.8.    farní pouť na Svatý Hostýn
   

Pátek

První pátek v měsíci

3.8. 17:30  soukromá adorace NSO
18:30  za nová kněžská povolání

Sobota

 Památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze

4.8. 7:30 za + ro. Jana a Ludmilu Lekešovy
   

 

18. neděle v mezidobí

5.8. 7:45  za farníky
9:45  
   
Datum: 
29.7.2018