3. listopadu 2019

31. neděle v mezidobí

Odpustky pro duše v očistci: ve dnech od 1. do 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé; v ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné.

V sobotu 9. listopadu 2019 si udělí ve Chvalkovicích na Hané  svátost manželství pan Martin Petřík z Újezdce u Luhačovic a slečna Kristýna Neckářová z Chvalkovic na Hané.

           Pořad bohoslužeb      
   v Uherském Brodě - Újezdci 
den a lit. oslava rok 2019 hod. úmysly

 

31. neděle v mezidobí                

3.11. 7:45 za r. Kozubíkovu a + rodiče
9:45 za farníky
14:00 NA HŘBITOVĚ - pobožnost za zemřelé

Pondělí

Památka sv. Karla Boromejského, biskupa

4.11.    
17:30 za + rodiče a sourozence
Úterý 5.11. 7:30 ea + sourozence Pijákovy a dvoje rodiče   Ú241
   
Středa 6.11.    
17:30 za + Václava Matúše, ro. Řezníčkovy a ž. r.

Čtvrtek

Den modliteb za kněžská povolání

7.11.    
17:30 za + Andělu Josefíkovu, manžela a duše v oč.
Pátek 8.11. 16:30  soukromá adorace NSO
17:30 na poděkování Pánu Buhu a + rodiče Kelíškovy

Sobota

 Svátek Posvěcení lateránské baziliky

9.11. 7:30 za r. Šidlovu, Kusákovu a zemřelé
   

 

32. neděle v mezidobí                

10.11. 7:45 za farníky
9:45 za živé a zemřelé Anežky z farnosti
   
Datum: 
3.11.2019