3. února 2019

4. neděle v mezidobí

 V sobotu 9. 2. v 13:30 bude na faře setkání dětí, které se připravují k prvnímu svatému přijímání. Jsou zváni také jejich oba rodiče.

V pondělí 11. února, kdy slavíme Světový den nemocných, v 17:00 hodin bude bohoslužba za nemocné, při ní udělím společně v kostele svátost pomazání nemocných všem nemocným a starším 65 let. Při udělování svátosti nemocných nerozhoduje věk, ale zdravotní stav.

           Pořad bohoslužeb      
   v Uherském Brodě - Újezdci 
den a lit. oslava rok 2019 hod. úmysly

 

4. neděle v mezidobí

3.2. 7:45 za farníky
9:45 na poděkování při životním jubileu a za živou rodinu
   
Pondělí 4.2.    
17:30 za + ro. Miklišovy a syna Josefa                                              Ú196

Úterý

 Památka sv. Agáty, panny a mučednice

5.2. 7:30 na úmysl apoštolátu modlitby
   

Středa

 Památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků

6.2.    
17:30 za Anastazii Pijákovu, manžela, syna a duše v očistci
Čtvrtek  7.2.    
17:30  
Pátek                                             8.2. 16:30  soukromá adorace NSO
17:30 za Fr. a Jiřinu Matúšovy a živou rodinu

Sobota

 Sobotní památka Panny Marie

9.2. 7:30 za + rodiče, prarodiče a duše v očistci
   

 

5. neděle v mezidobí

10.2. 7:45 za farníky
9:45 na poděkování za přijatá dobrodiní a Boží požehnání pro živou rodinu                                                                                                    T110
   
Datum: 
3.2.2019