30. prosince 2018

Svátek Svaté Rodiny Ješíše, Marie a Josefa 

V úterý 1. ledna bude slavnost Matky Boží Panny Marie. Je to zasvěcený svátek, všichni jste zváni na bohoslužbu.

Ve čtvrtek a v pátek navštívím naše nemocné a seniory.

Ve čtvrtek v 15 hodin se uskuteční pravidelné setkání seniorů v klubovně ve faře.

 Sobotu 5. ledna 2019 proběhne v naší farnosti Tříkrálová sbírka. Ve 13 hodin bude v kostele požehnání koledníkům a po něm se rozejdou do ulic ke Tříkrálové koledě spojené se sbírkou pro potřebné. Vydání oblečení a informace rodičům dětí, dětem a vedoucím skupinek bude ve středu 2. ledna 2019 po mši svaté.

Příští neděli bude slavnost Zjevení Páně. Při bohoslužbě bude požehnána voda, kadidlo a křída.

           Pořad bohoslužeb      
   v Uherském Brodě - Újezdci 
den a lit. oslava rok 2019 hod. úmysly

 

 

Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa

30.12. 7:45 za farníky
9:45 za manžely, kteří konají obnovu manželského slibu
15:00  VÁNOČNÍ KONCERT

Pondělí

Sedmý den v oktávu Narození Páně

31.12.    
17:00 na poděkování s prosbou o Boží pomoc do nového roku

Úterý

 Slavnost MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE

1.1. 7:45 za + Václava Lekeše, syna Petra a Stanislava
9:45 za farníky

Středa

 Památka sv. Bazila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve

2.1.    
17:30 za dar živé víry a zdraví pro živou rodinu    Ú3

Čtvrtek

Nejsvětějšího Jména Ježíš

3.1.    
17:30 za + manžela Bohumila Veleckého

Pátek

První pátek v měsíci

4.1. 16:30  soukromá adorace NSO
17:30 na úmysl apoštolátu modlitby
Sobota 5.1. 7:30 za živou a + rodinu                                 T222
13:00 POŽEHNÁNÍ KOLEDNÍKŮM
17:00  bohoslužba v Polichně

 

 

Slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ

6.1. 7:45 za farníky
9:45 za + Ludmilu Řezníčkovou s přímluvou Panny Marie za živou rodinu
   
Datum: 
30.12.2018