30. září 2018

26. neděle v mezidobí

 Zítra začne měsíc říjen, měsíc zasvěcený modlitbě posvátného růžence. Ve farnosti se modlíme společně růženec půl hodiny před mší svatou. Modlete se růženec společně v rodinách. Rodiny, které se chtějí zapojit do společenství „Růžence rodin“, vyzvedněte si kartičku s rozpisem na říjen v sakristii a v listopadu ji vraťte. Děti mohou předříkávat růženec v říjnu každou středu v 17 hodin.

 Ve čtvrtek a v pátek navštívím naše nemocné a seniory.

 Ve čtvrtek bude v klubovně na faře v 16:30 setkání seniorů.

 Příští neděli bude v Újezdci jenom ranní mše svatá. Jsme zváni na růžencovou pouť do Uherského Brodu.

 V sobotu 6. 10. 2018 v 11 hodin chtějí v našem kostele uzavřít církevní manželství snoubenci Jan Nikl z Otrokovic a Blanka Novotná z Těšova.

           Pořad bohoslužeb      
   v Uherském Brodě - Újezdci 
den a lit. oslava rok 2018 hod. úmysly

 

26. neděle v mezidobí

30.9. 7:45  za farníky
9:45 na poděkování s prosbou o Boží požehnání
   

Pondělí

Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše

1.10.    
18:30 za ž. a + r. Novosádovou

Úterý

 Památka svatých andělů strážných

2.10.    bohoslužba zde nebude
   
Středa 3.10.    
17:30 za + Jana a Fr-ku Červenkovy

Čtvrtek

Památka sv. Františka z Assisi

4.10.    Den modliteb za kněžská povolání
18:30 za + Jiřinu a Františka Matúšovy a živou r.

Pátek

První pátek v měsíci

5.10. 17:30 Soukromá adorace NSO
18:30 za + manžela a živou r.                             Ú140

Sobota

 Sobotní památka Panny Marie

6.10. 7:30 na poděkování za lásku a víru + rodičům a prarod. Mudrákovým a Ďurďovým
   

 

27. neděle v mezidobí

7.10. 7:45 za živou a + rodinu Crlovu
  Růžencová pouť v Uherském Brodě
   
Datum: 
30.9.2018