4. srpna 2019

18. neděle v mezidobí

Od září začne příprava k přijetí svátosti biřmování, které by mělo být v naši farnosti v roce 2020. Přihlášku k přípravě před biřmováním si můžete vyzvednout v sakristii. Přihlásit se mohou zájemci, kteří příští rok budou mít nejméně 16 roků. Doporučuje se přijat tuto svátost všem starším pokřtěným. Během této přípravy je možné si doplnit přípravu k přijímání svátosti smíření a Eucharistii. Přihlášky odevzdejte do 25. srpna.

Vzadu v kostele můžete podpořit petici pracovníků Charity, kteří jsou už delší dobu ve stávkové pohotovosti, neboť domácí zdravotní péče je stále podfinancovaná a teď bojuje o holou existenci.

Charita v Uherském Brodě pořádá sbírku školních potřeb pro děti ze sociálně slabých rodin v regionu. Sbírka potrvá do konce srpna. Další podrobnosti si přečtěte na vývěsce v kostele.

Děti a školáci, vezměte si své nedělní symboly z vývěsky domů. Začátkem nového školního roku dostanete nové.

Od pondělí do pátku budu na duchovním cvičení. V případě nutnosti je možné zaslat SMS.  

Neodsloužené úmysly na mše svaté, které měly být odsloužené v tomto týdnu, budou odslouženy v následujícím týdnu.

           Pořad bohoslužeb      
   v Uherském Brodě - Újezdci 
den a lit. oslava rok 2019 hod. úmysly

 

18. neděle v mezidobí       

4.8. 7:45 za farníky
9:45 za Aloise Skovajsu, švagrovou Annu a rodiče
   
Pondělí 5.8.   zde bohoslužba nebude
   

Úterý

 Svátek Proměnění Páně

6.8.    zde bohoslužba nebude
   
Středa 7.8.   zde bohoslužba nebude
   

Čtvrtek

Památka sv. Dominika, kněze

8.8.    zde bohoslužba nebude
   

Pátek

Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patonky Evropy

9.8.    
18:30 za + Petra Lekeše, rodiče a živou rodinu

Sobota

 Svátek sv. Vavřince, mučedníka                          

10.8. 7:30 za + ro. Josefíkovy, Charvátovy, zetě a živou r.
   

 

19. neděle v mezidobí       

11.8. 7:45 za farníky
9:45 za Václava Dleštíka a dvoje rodiče
   
Datum: 
4.8.2019