5. srpna 2018

18. neděle v mezidobí

Od pondělí do pátku budu na duchovním cvičení. Kdyby bylo nutné vypravit pohřeb, může být v pátek odpoledne.

           Pořad bohoslužeb      
   v Uherském Brodě - Újezdci 
den a lit. oslava rok 2018 hod. úmysly

 

18. neděle v mezidobí

5.8. 7:45  za farníky
9:45  
   

Pondělí

Svátek Proměnění Páně

6.8. 7:30  na úmysl apoštolátu modlitby
   
Úterý 7.8.    bohoslužba nebude
   

Středa

 Památka sv. Dominika, kněze

8.8.    
18:30  bohoslužba slova se svatým přijímáním

Čtvrtek

Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy

9.8.    
18:30  bohoslužba slova se svatým přijímáním

Pátek

Svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka

10.8.    
18:30 za + rodiče, sourozence a švagrovou
SobotaPamátka sv. Kláry, panny 11.8. 7:30  za členy živého růžence
19:00  Bohoslužba v Polichně

 

19. neděle v mezidobí

12.8. 7:45  za farníky
9:45  
   
Datum: 
5.8.2018