6. ledna 2019

Slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ

Všem kdo se jakkoli zapojili do Tříkrálové sbírky upřímně děkuji.

V sobotu 12. ledna v 13:30 bude v klubovně na faře příprava dětí před prvním svatým přijímáním. Jsou zváni také jejich rodiče.

           Pořad bohoslužeb      
   v Uherském Brodě - Újezdci 
den a lit. oslava rok 2019 hod. úmysly

 

Slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ

6.1. 7:45 za farníky
9:45 za + Ludmilu Řezníčkovou s přímluvou Panny Marie za živou rodinu
   
Pondělí 7.1.    
17:30 za + Fr. a Ludmilu Vlčnovské a živou rodinu
Úterý 8.1. 7:30 za r. Vránovu
   
Středa 9.1.    
17:30 za + ro. Řezníčkovy, sestru Jarmilu, zetě a ž. r.
Čtvrtek 10.1.    
17:30 za Václava Řeháka, Josefa Chvílu, ro. Lekešovy a živou r.
Pátek 11.1.

15:00  pohřeb paní Anny Milkové

Sobota

 Sobotní památka Panny Marie                                 

12.1. 7:30 za ro. Maršovské a živou rodinu                                 
   

 

Svátek Křtu Páně

13.1. 7:45 za + ro. Lekešovy, syna a živou r.
9:45 za farníky
   
Datum: 
6.1.2019