7. července 2019

14. neděle v mezidobí

Děkuji všem, kdo se zasloužili minulou neděli o pěkné společenství farního odpoledne. Mládeži, že připravila pro děti hry a soutěže, maminkám za zákusky.

           Pořad bohoslužeb      
   v Uherském Brodě - Újezdci 
den a lit. oslava rok 2019 hod. úmysly

 

 

14. neděle v mezidobí       

7.7. 7:45 za dárce církve               (mešní fundace)
9:45 za farníky
   
Pondělí 8.7.    
18:30 za + manžela, ž. a + rodinu                         Ú256
Úterý 9.7.    bohoslužba nebude
   
Středa 10.7.    
18:30 za + P. Alfonza Glose

Čtvrtek

Svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy

11.7.    
18:30 za + miroslava Škubala a ž. r.
Pátek 12.7.    
18:30  
Sobota 13.7.    bohoslužba nebude
   

 

 

15. neděle v mezidobí       

14.7. 7:45  za farníky
9:45 na poděkování za 40. let manželství, životní jubileum a + Růženu Baťovu
   
Datum: 
7.7.2019