7. října 2018

27. neděle v mezidobí

 Měsíc je říjen zasvěcený modlitbě posvátného růžence. Ve farnosti se modlíme společně růženec půl hodiny před mší svatou. Modlete se růženec společně v rodinách. Rodiny, které se chtějí zapojit do společenství „Růžence rodin“, vyzvedněte si kartičku s rozpisem na říjen v sakristii a v listopadu ji vraťte.Děti mohou předříkávat růženec v říjnu každou středu v 17 hodin.

 Příští neděli bude v naši farnosti slavnost Výročí našeho kostela. Hrubou mši svatou bude celebrovat nový uherskobrodský pan děkan Svatopluk Pavlica a bude mít také odpolední mariánskou promluvu při růžencové pobožnosti, která začne v 14:30 hodin.

           Pořad bohoslužeb      
   v Uherském Brodě - Újezdci 
den a lit. oslava rok 2018 hod. úmysly

 

27. neděle v mezidobí

7.10. 7:45 za živou a + rodinu Crlovu
  Růžencová pouť v Uherském Brodě
   
Pondělí 8.10.    
18:30 za Josefa Mikliše a živou rodinu
Úterý 9.10. 7:30 za sestru, živou a + rodinu
   
Středa 10.10.    
17:30 na poděkování Pánu Bohu a celou živou r.

Čtvrtek

sv. Jana XXIII., papeže

11.10.    
18:30  

Pátek

sv. Radima, biskupa    

12.10. 17:30 Soukromá adorace NSO
18:30 za + Ludmilu Maršíkovu, živou rodinu s přímluvou Panny Marie o Boží požehnání a ochranu

Sobota

 Sobotní památka Panny Marie

13.10. 7:30 za dvoje + rodiče a duše v očistci            Ú176
18:00  bohoslužba v Polichně

 

 

 

Slavnost Výročí posvěcení našeho kostela

14.10. 7:45 za živé a + členy Živého růžence
9:45 za farníky
  za + Annu Šůstkovu, dvoje rodiče a živou r.
14:30 Růžencová pobožnost a svátostné požehnání
Datum: 
7.10.2018