8. července 2018

14. neděle v mezidobí

 Připomínáme, že v úterý bude mše svatá večer v 18:30. 

Ve čtvrtek a v pátek pan farář navštíví doma naše nemocné a seniory.

           Pořad bohoslužeb      
   v Uherském Brodě - Újezdci 
den a lit. oslava rok 2018 hod. úmysly
14. neděle v mezidobí 8.7. 7:45  
9:45  
   
Pondělí 9.7.    
   bohoslužba nebude
Úterý 10.7.    
18:30 za + děkana P. Josefa Pelce

Středa

 Svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy

11.7.    
18:30  
Čtvrtek 12.7.    
18:30  
Pátek 13.7.    
18:30 za + ro. Lekešovu, Zlatníkovu a ž. r.

Sobota                         

Sobotní památka Panny Marie

14.7. 7:30 za Anežku a Tomáše Kubíkovy, syna Jaromíra a živou rodinu
19:00 bohoslužba v Polichně
15. neděle v mezidobí 15.7. 7:45 za + ro. Borýsovy, Řezníčkovy a ž. r.
9:45 za farníky
   
Datum: 
8.7.2018