8. září 2019

23. neděle v mezidobí

Ve středu bývá pravidelně v 17:30 při mši svaté katecheze pro děti. Ve škole začneme vyučovat náboženství v pondělí 9. září, rozvrh vyučování je vyvěšen.

V pátek 13. září 2019 začne příprava k přijetí svátosti biřmování v klubovně na faře v 19:00 hodin.

           Pořad bohoslužeb      
   v Uherském Brodě - Újezdci 
den a lit. oslava rok 2019 hod. úmysly

 

23. neděle v mezidobí       

8.9. 7:45 za + Marii Kovaříkovu, dvoje ro. a živou rodinu
9:45 za farníky
16:30 nešpory a svátostné požehnání
Pondělí 9.9.    
17:30 za + Josefa Záviška a živou rodinu
Úterý                                                            10.9. 7:30 za živou a + rodinu                                 Ú144
   
Středa 11.9.    
17:30 za + rodiče Kusákovy a syna

Čtvrtek

Nezávazná památka Jména Panny Marie

12.9.    
17:30  

Pátek

Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve

13.9. 16:30  soukromá adorace NSO
17:30 za + Marii Vlčnovskou

Sobota

 Svátek Povýšení svatého Kříže

14.9. 7:30 za + Stanislava Dleštíka a rodiče
   

 

24. neděle v mezidobí 

15.9. 7:45 za živé a + Ludmily z farnosti
9:45 za farníky
   
Datum: 
8.9.2019