9. června 2019

SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

Měsíc červen je zasvěcen úctě Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.

Děkuji všem, kdo se zapojili do generálního úklidu kostela.

Dnes se koná sbírka na církevní školy.

V sobotu se bude konat pouť uherskobrodského děkanátu za posvěcení rodin a nová duchovní povolání na Velehradě. Podrobnosti si přečtěte na vývěsce. Z Uherského Brodu bude vypraven autobus, je možné se přihlásit v prodejně Gloria.

V sobotu 15. června budou mít v kostele v 9:30 přípravu děti ze třetí třídy před prvním svatým přijímáním. Po přípravě bude příležitost přijetí svátosti smíření. Rodičům, kmotrům a příbuzným dětí doporučuji, aby si vykonali svátost smíření už během týdne.

Příští neděli bude den prvního svatého přijímání pro děti ze třetí třídy. Účastníkům bohoslužby v 9:45 se skýtá při této slavnosti získání plnomocných odpustků.

           Pořad bohoslužeb      
   v Uherském Brodě - Újezdci 
den a lit. oslava rok 2019 hod. úmysly

 

slavnost

SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

9.6. 7:45 za farníky
9:45 za živou rodinu, + Ladislava Torala a dvoje ro.
16:30 Poděkování za dary velikonoc, Te Deum a svátostné požehnání

Pondělí

Památka Panny Marie, Matky církve

10.6.    bohosližba nebude
   

Úterý

 Památka sv. Barnabáše, apoštola

11.6.    bohoslužba nebude
   
Středa 12.6.    
17:30 na poděkování s prosbou o Boží požehnání pro živou rodinu                                                Ú168

Čtvrtek

Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze

13.6.    bohoslužba nebude
   
Pátek 14.6. 16:30  soukromá adorace NSO
17:30 na poděkování za 50. roků společného života s prosbou o Boží požehnánání
Sobota                                  Sobotní památka Panny Marie 15.6. 7:30 za + rodiče Hanákovy, duše v oč. a dar zdraví pro živou rodinu                                         Ú270
   

 

slavnost

NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

16.6. 7:45 za r. Šobáňovu, Řehákovu a šťastnou hodinu smrti
9:45 za rodiny
   
Datum: 
9.6.2019