9. září 2018

23. neděle v mezidobí

 Všechny děti, které chodí do vyučování náboženství ve škole a předškoláčci, ať si připevní svůj symbol se jménem a příjmením na vývěsku, aby si na symbol mohly každou neděli ve školním roce připevnit samolepku.

 Rozvrh vyučování náboženství najdete vyvěšen na nástěnce. Začneme vyučovat ve středu 12. září. Každou středu je při bohoslužbě katecheze pro děti 1. až 5. třídy. Prosím rodiče, aby děti posílali.

           Pořad bohoslužeb      
   v Uherském Brodě - Újezdci 
den a lit. oslava rok 2018 hod. úmysly

 

23. neděle v mezidobí

9.9. 7:45  za farníky
9:45 za Stanisla Lekeše s přímluvou k Panně Marii za živou r.
   
Pondělí 10.9.   bohoslužba nebude
   
Úterý 11.9.   bohoslužba nebude
   

Středa

 Jména Panny Marie

12.9.    
17:30 za + Josefa a Jarmilu Buchtovy

Čtvrtek

Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve

13.9.    
18:30 za + Marii Kovaříkovu, dvoje rodiče a živou r.

Pátek

Svátek Povýšení svatého Kříže

14.9. 17:30  soukromá adorace NSO
18:30 za + Barboru a Josefa Důbravovy a živou r.

Sobota

 Památka Panny Marie Bolestné

15.9. 7:30 za + ro. Kusákovy a syna
19:00  bohoslužba v Polichně

 

24. neděle v mezidobí

16.9. 7:45  za farníky
9:45 za + ro. Šustkovy, syna, zetě a živou r.
   
Datum: 
9.9.2018