• warning: Parameter 1 to texy_image_texy_handler() expected to be a reference, value given in /www/u/j/u67553/public_html/_sub/far/includes/module.inc on line 497.
 • warning: Parameter 1 to texy_texy_settings() expected to be a reference, value given in /www/u/j/u67553/public_html/_sub/far/includes/module.inc on line 497.
 • warning: Parameter 1 to texy_image_texy_settings() expected to be a reference, value given in /www/u/j/u67553/public_html/_sub/far/includes/module.inc on line 497.

Farní kalendář

Pastorační plán 2018

První neděle v měsíci  – 16:30 – 17:30 adorace (variabilita se očekává).

První pátek v měsíci – příležitost ke zpověďi hodinu před mší, adorace NSO, po mši litanie a zásvětná modlitba.

Příležitost ke svátosti smíření každý den půl hodiny před mší svatou.

Adorace NSO třetí čtvrtek v měsíci třicetiminutová po večerní mši svaté a každý pátek ve školním roce hodinová před večerní mší svatou.

O prvním pátku v měsíci a ve čtvrtek před ním návštěva nemocných farníků doma.

Děti Scholička – mívají setkání ve středu v 16:30 hodin na faře. Katecheze pro školní mládež ve školním roce v 17:30 v kostele.

Společenství seniorů se schází v první čtvrtek v měsíci v zimě v 15:00 a v létě v 16:00 hodin na faře.

Leden

 • 6.1. tříkrálová sbírka

Únor

 • 11.2. den nemocných – společné udílení sv. nemocných v kostele při hrubé mši svaté
 • 14.2.  – Popeleční středa – začátek postní doby, den přísného postu, začátek post. Almužny

Březen

 • 24.3. – zpověď před velikonocemi (6 kněží)
 • 25.3. – Květná neděle, žehnání ratolestí (letní čas)
 • 29.3. – Zelený čt. – v 17:30, po mši asi 20 min společná adorace (dále soukromá)
 • 30.3. – Velký pátek
 • 31.3. – Bílá sobota modlitba u Božího hrobu, děti společně v 10 hodin. Velikonoční vigilie

  začíná ve 20:00 venku u ohně (není vhodná pro děti)

Duben

 • 1.4. – Hod Boží velikonoční
 • 8.4. – Neděle Božího Milosrdenství
 • 9.4. – Slavnost Zvěstování Páně – Den modliteb za úctu k počatému životu

Květen

 • Májové pobožnosti – pondělí, středa (děti) a v pátek, půl hod. přede mši sv., v úterý v

  18:00 hodin u kaple sv. Anny v Těšově

 • 8.5. – Pouť farnosti
 • 10.5. – Slavnost Nanebevstoupení Páně
 • 13.5. – Májová pobožnost u sochy sv. Jana Nepomuckého v Těšově, žehnání opravené sochy a
 • zvonice
 • 20.5. – Hod Boží svatodušní
 • 27.5. – Slavnost Nejsv. Trojice, 1. sv. přijímání dětí
 • 31.5. – Boží Tělo, mše sv. – průvod ke 4 oltářům

Červen

 • 17.6. – Den farnosti, farní odpoledne na hřišti
 • 24.6. – Oslava patrona kostela, slavnost Narození sv. Jana Křtitele

Červenec

 • 29.7. – Sv. Anna – v neděli, hrubá mše u kaple v Těšově

Srpen

 • 2. 8. – ve čtvrtek – pouť na Svatý Hostýn (odjezd 7:00, mše, křížová, oběd, svátostné požehnání)
 • 26. 8. – Sv. Bartoloměje – hody v Polichně – mše v 11 hodin

Září

 • 2.9. – neděle na začátku školního roku – žehnání školních tašek v 9:45
 • 2.9. – první neděle – odpoledne pouť na Provodov
 • 8.9. – děkanátní pouť na Velehrad

Říjen celý měsíc MISIJNÍ, vyhlášen papežem Františkem jako přípravný na říjen 2019, měsíc misijí

 • 7. 10. – Růžencová pouť v Uherském Brodě
 • 14. 10. – Výročí posvěcení chrámu – 14:00 růžencová pobožnost
 • 21. 10. – misijní neděle
 • 28.10. – (zimní čas)

Listopad

 • 4.11. – dušičková pobožnost na hřbitově ve 14:00
 • 25.11. – Krista Krále – litanie a zásvětná modlitba
 • Zajistit potřebné údaje pro vedoucí skupinek na tříkrálovou sbírku

Prosinec

 • 2.12. – Advent – 1.neděle adventní – žehnání věnců
 • 9. 12. – sv. Mikuláš v kostele po hrubé mši svaté
 • 15.12. – předvánoční svátost smíření (6 kněží)
 • 23. 12. – 4. neděle adventní – Adorační den farnosti
 • 24. 12. – Štědrý den – mše sv. 15:00, 22:00
 • 30.12. – neděle, svátek Sv. Rodiny, obnova manželských slibů v 9:45
 • 31. 12. – poslední den občanského roku; 17:00 děkovná bohoslužba

  (Tento Pastorační plán může být podle potřeby doplňován a upravován)