Ohlášky

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

Děkuji všem, kdo se zapojili v postní době do vedení pobožností Křížové cesty, liturgie Svatého týdne, velikonoc a připravili kostel na svátky.

Přeji všem požehnané a radostné prožívání doby velikonoční.

Dnes bude žehnání pokrmů.

V době velikonoční se modlíme a zpíváme místo Anděl Páně, Vesel se nebes Královno.

Na farní pouť pojedeme autobusem ve středu 8. května 2019 do Vranova nad Dyjí. Zapisujte se ještě co nejdříve, a to nezávazně, abychom věděli, jestli máme objednat další autobus. Cestovné zaplaťte paní Novotné, děti a studenti platí polovinu.

V sobotu 27. dubna 2019 chtějí vstoupit do stavu manželského v kostele v Újezdci u Luhačovic pan Martin Suchánek z Bánova se slečnou Martinou Dleštíkovou z Těšova.

Příští neděli při bohoslužbě v 9:45 budou představeny farníkům děti, které letos přistoupí k prvnímu svatému přijímání.

Oznamujeme, že 1. května 2019 uzavřou v klášterním kostele v Uherském Brodě církevní sňatek pan Petr Bláha z Uherského Ostrohu a slečna Marie Kovaříková z Těšova.

           Pořad bohoslužeb      
   v Uherském Brodě - Újezdci 
den a lit. oslava rok 2019 hod. úmysly

 

 

HOD BOŽÍ VELIKONOČNÍ

21.4. 7:45 za farníky
9:45 za Boží požehnání pro r. Crlovu a zemřelou r.
   

 

Pondělí velikonoční

22.4. 9:00 za + Josefa Kudelu, živou a + rodinu
   
Úterý 23.4.    
15:00  pohřeb pana Jaroslava Škubala
Středa 24.4.    
17:30 Za Al. a Annu Kubíkovy a jejich rodinu
Čtvrtek 25.4.    
17:30 za + Tomáše Lekeše a rodiče
Pátek 26.4. 16:30 Soukromá adorace NSO
17:30 na poděkování za 50 let společného života  Ú86
Sobota                           27.4. 7:30 za ž. r. Lukašíkovu, dvoje + rodiče a br. Václava
18:00  bohoslužba v Polichně

 

2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

 

NEDĚLE BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

28.4. 7:45 za ro. Červenkovy a Boží požehnání pro ž. r. T227
9:45 za farníky
16:30 Pobožnost k Božímu milosrdenství, Te Deum a svátostné požehnání

Květná neděle

Dnes začíná Svatý týden. Zvlášť významné jsou dny:

Zelený čtvrtek: připomínáme si ustanovení Eucharistie, svátost kněžství a smrtelnou úzkost Pána Ježíše v Getsemanské zahradě.

Velký pátek: vzpomínáme na utrpení, smrt a uložení mrtvého těla Pána Ježíše do hrobu. Je to den přísného postu od masa a ujmy.

Bílá sobota: po celý den bdí církev u hrobu Pána Ježíše, až v noci si připomínáme Kristovo zmrtvýchvstání, slavíme křestní bohoslužbu a zpíváme radostné velikonoční aleluja.

Příští neděle bude slavnost Zmrtvýchvstání Páně, Hod Boží velikonoční. Je to nejvýznamnější svátek církevního roku. Už tradičně se tento den žehnají pokrmy. Doneste si je k požehnání z domova.

Poctivou účastí na bohoslužbách Svatého týdne si vykonáme dobrou duchovní obnovu.

O Velkém pátku a Bílé sobotě můžete do pokladničky u Božího hrobu podpořit křesťany a kostely ve Svaté zemi.

V sobotu jsou zvány děti v 10 hodin na pobožnost u Božího hrobu. Sobotní noční vigilie není vhodná pro děti pro svou délku.

Ve čtvrtek bude kostel otevřený hodinu po bohoslužbě. Po bohoslužbě bude společná adorace v Getsemanské zahradě. V pátek bude kostel otevřený po celý den a hodinu po obřadech, a v sobotu po celý den. V sobotu se pomodlíme společně se zájemci v 7 hodin Četbu a Ranní chvály z breviáře.

Prosím zapište se na adorační službu, aby nezůstal v pátek a v sobotu otevřený kostel bez dozoru.

Příští neděli bude sbírka na potřeby Arcibiskupského kněžského semináře v Olomouci.

Pro velikonoční vigilii si můžete v zadu v kostele koupit paškálky.

           Pořad bohoslužeb      
   v Uherském Brodě - Újezdci 
den a lit. oslava rok 2019 hod. úmysly

 

 

KVĚTNÁ NEDĚLE

14.4. 7:45 za farníky
9:45 za + ro. Jana a Ludmilu Lekešovy a ž. r.
15:00  Pobožnost Křížové cesty
Pondělí 15.4.    
17:30 za + Marii a Rudolfa Příhodovy a živou r.
Úterý 16.4. 7:30 na úmysl apoštolátu modlitby
   
Středa 17.4. 17:00  Pobožnost Křížové cesty
17:30 za + Rostislava Doležálka a rodiče

Čtvrtek

ZELENÝ ČTVRTEK

18.4.    
17:30 za živé a + kněze, kteří působili v naši farnosti

Pátek

VELKÝ PÁTEK

19.4. 15:00  Pobožnost Křížové cesty
17:30  VELKOPÁTEČNÍ OBŘADY

 

Sobota

 BÍLÁ SOBOTA

20.4. 7:00 SPOLEČNÁ MODLITBA ČETBY A RANNÍCH CHVAL
10:00 POBOŽNOST DĚTÍ U BOŽÍHO HROBU
20:00  za všechny pokřtěné

 

 

HOD BOŽÍ VELIKONOČNÍ

21.4. 7:45 za farníky
9:45 za Boží požehnání pro r. Crlovu a zemřelou r.
   


5. neděle postní

V sobotu se bude konat diecézní setkání mládeže v Přerově. Více informací najdete na vývěsce v předsíni kostela.

V týdnu před Květnou nedělí (7. - 14. 4. 2019) proběhne „Týden modliteb za mládež“, který je vyhlášen biskupy. Budeme na to myslet v modlitbách.

Sobotu od 14:00 do 15:30 si můžete vykonat svátost smíření před velikonočními svátky. Bude zde zpovídat pět přespolních kněží.

Příští neděle bude Květná. Na začátku bohoslužeb si připomeneme vjezd Pána Ježíše do Jeruzaléma jako krále, bude žehnání jívových ratolestí. Hrubá mše svatá začne venku před kostelem.

Příští neděli ukončíme Postní almužnu. Schránku můžete vložit příští neděli do košíku jako obětní dar. Děti jej přinesou při hrubé mši svaté.

           Pořad bohoslužeb      
   v Uherském Brodě - Újezdci 
den a lit. oslava rok 2019 hod. úmysly

 

 

5. neděle postní

7.4. 7:45 za farníky
9:45 za Annu Šišákovu
15:00  Pobožnost Křížové cesty
Pondělí 8.4.    
17:30 za + rodiče a švagrovou                           T281
Úterý 9.4. 7:30 za + Ladislava Vysloužila
   
Středa 10.4. 17:00  Pobožnost Křížové cesty
17:30 za + manžela a syna Vaškujovy a d. v oč.      Ú3
Čtvrtek 11.4.    
17:30 za Boží ochranu pro ž. r. a + ro Kelíškovy a Janoškovy
Pátek 12.4. 17:00  Pobožnost Křížové cesty
17:30 za Annu a Antonína Manovy, syna Josefa a ž. r.
Sobota 13.4. 7:30 na úmysl apoštolátu modlitby
14:00 velikovoční svátost smíření

 

 

KVĚTNÁ NEDĚLE

14.4. 7:45 za farníky
9:45 za + ro. Jana a Ludmilu Lekešovy a ž. r.
15:00  Pobožnost Křížové cesty