Ohlášky

6. neděle v mezidobí

Katolická základní škola v Uherském Brodě zve všechny budoucí prvňáčky a jejich rodiče na další setkání v Předškoličce ve středu 20. února od 16.00 hod. Děti si budou hrát s veselými písmenky a rodiče se seznámí s Genetickou metodou čtení a psaní. Více se dozvíte na internetových stránkách nebo přímo v kanceláři školy.

Příští neděli se bude konat sbírka Haléř svatého Petra.

           Pořad bohoslužeb      
   v Uherském Brodě - Újezdci 
den a lit. oslava rok 2019 hod. úmysly

 

6. neděle v mezidobí

17.2. 7:45 za farníky
9:45 za Al. Skovajsu, švagrovou Annu a rodiče
   
Pondělí 18.2.    
17:00 za + Jana Pijáka a ž.r.
Úterý 19.2.    bohoslužba nebude
   
Středa 20.2.    
17:30  
Čtvrtek                                                                                                21.2.    
17:30 za + Josefa Červenku a ž. r.

Pátek

Svátek Stolce sv. Petra, apoštola

22.2. 16:30  soukromá adorace NSO
17:30 za + Fr. Lekeše a ž. r.
Sobota                              Památka sv. Polykarpa, biskupa a mučedníka 23.2. 7:30 za + ro. Žižkovy a syna Vladimíra
17:00  bohoslužba v Polichně

 

7. neděle v mezidobí

24.2. 7:45 za farníky
9:45 za + Fr. Chromka, dvoje ro. a ž. r.
   

5. neděle v mezidobí

V pondělí 11. února, kdy slavíme Světový den nemocných, v 17:00 hodin bude bohoslužba za nemocné, při ní udělím společně v kostele svátost pomazání nemocných všem nemocným a starším 65 let. Při udělování svátosti nemocných nerozhoduje věk, ale zdravotní stav.

           Pořad bohoslužeb      
   v Uherském Brodě - Újezdci 
den a lit. oslava rok 2019 hod. úmysly

 

5. neděle v mezidobí

10.2. 7:45 za farníky
9:45 na poděkování za přijatá dobrodiní a Boží požehnání pro živou rodinu                   T110
   

Pondělí

Panny Marie Lurdské, světový den nemocných

11.2.    
17:00 za nemocné a jejich pečovatele
Úterý 12.2. 7:30 za dobrodince církve (fundace)
   
Středa 13.2.    
17:30 na poděkování při životním jubileu, ž. a + rodinu
Čtvrtek                                                                                                 14.2.    
17:30 ra ž. rodinu, + rodiče Mudrákovy a duše v oč.
Pátek 15.2. 16:30  soukromá adorace NSO
17:30 za r. Šustkovu a Hamadovu a + rodiče
Sobota 16.2. 7:30 na poděkování P. Bohu za 45 A 25 let manželství a požehnání pro živé rodiny                        Ú270
   

 

6. neděle v mezidobí

17.2. 7:45 za farníky
9:45 za Al. Skovajsu, švagrovou Annu a rodiče
   

4. neděle v mezidobí

 V sobotu 9. 2. v 13:30 bude na faře setkání dětí, které se připravují k prvnímu svatému přijímání. Jsou zváni také jejich oba rodiče.

V pondělí 11. února, kdy slavíme Světový den nemocných, v 17:00 hodin bude bohoslužba za nemocné, při ní udělím společně v kostele svátost pomazání nemocných všem nemocným a starším 65 let. Při udělování svátosti nemocných nerozhoduje věk, ale zdravotní stav.

           Pořad bohoslužeb      
   v Uherském Brodě - Újezdci 
den a lit. oslava rok 2019 hod. úmysly

 

4. neděle v mezidobí

3.2. 7:45 za farníky
9:45 na poděkování při životním jubileu a za živou rodinu
   
Pondělí 4.2.    
17:30 za + ro. Miklišovy a syna Josefa                                              Ú196

Úterý

 Památka sv. Agáty, panny a mučednice

5.2. 7:30 na úmysl apoštolátu modlitby
   

Středa

 Památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků

6.2.    
17:30 za Anastazii Pijákovu, manžela, syna a duše v očistci
Čtvrtek  7.2.    
17:30  
Pátek                                             8.2. 16:30  soukromá adorace NSO
17:30 za Fr. a Jiřinu Matúšovy a živou rodinu

Sobota

 Sobotní památka Panny Marie

9.2. 7:30 za + rodiče, prarodiče a duše v očistci
   

 

5. neděle v mezidobí

10.2. 7:45 za farníky
9:45 na poděkování za přijatá dobrodiní a Boží požehnání pro živou rodinu                                                                                                    T110
   

3. neděle v mezidobí

 Ve čtvrtek a v pátek navštívím naše nemocné a seniory.

V sobotu bude svátek Uvedení Páně do chrámu – Hromnic, bude se konat žehnání svící a průvod. Je to světový den zasvěceného života.

 

Společenství Modlitby matek vás zve dnes v 17:00 hodin ke společné modlitbě.

Autobus  na HROMNIČNĪ POUŤ pojede v sobotu 2. 2. v 7. hodin z Újezdce a Těšova. Podrobné informace na  plakátku vzadu na  nástēnce.

           Pořad bohoslužeb      
   v Uherském Brodě - Újezdci 
den a lit. oslava rok 2019 hod. úmysly

 

3. neděle v mezidobí

27.1. 7:45 za farníky
9:45 za + ro. Pijákovy z Polichna
   

Pondělí

Památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve

28.1.    
17:30 za živou r. Bachůrkovu, + rodiče, prarodiče a duše v očistci
Úterý 29.1. 7:30 na úmysl apoštolátu modlitby
   
Středa 30.1.    
17:30 za + bratra a otce

Čtvrtek

Památka sv. Jana Boska, kněze

31.1.    
15:00 pohřeb pana Františka Vaculíka

Pátek

První pátek v měsíci 

1.2. 16:30  soukromá adorace NSO
17:30 na poděkování za 50. let manželství, + rodiče a rodiny dětí

Sobota

 Svátek Uvedení Páně do chrámu

2.2. 7:30 za + dobrodince (mešní fundace)
17:00  bohoslužba v Polichně

 

4. neděle v mezidobí

3.2. 7:45 za farníky
9:45 za + Ludmilu Řezníčkovou s přímluvou Panny Marie za živou rodinu
   

2. neděle v mezidobí

 Od 18. do 25. ledna bude Týden modliteb za jednotu křesťanů.

S výsledky Tříkrálové sbírky se můžete seznámit na vývěsce v předsíni kostela.

 Autobus  na HROMNIČNĪ POUŤ pojede v sobotu 2. 2. v 7. hodin z Újezdce a Těšova. Podrobné informace na  plakátku v zadu na  nástēnce.

SPOLEČENSTVÍ MODLITBY MATEK

VÁS VE DNECH 25. 1. – 27. 1. 2019 srdečně zve na

TŘÍDENNÍ SPOLEČNÉ SETKÁNÍ V MODLITBĚ

V kostele Sv. Jana Křtitele v Újezdci u Luhačovic

V pátek 25. ledna po MŠI SVATÉ

V sobota 26. ledna po MŠI SVATÉ

V neděli 27. ledna v 17:00 hodin

           Pořad bohoslužeb      
   v Uherském Brodě - Újezdci 
den a lit. oslava rok 2019 hod. úmysly

 

2. neděle v mezidobí

20.1. 7:45 za farníky
9:45 za + Fr-ku Běťákovou, rodiče, živou a + r. Malou
   

Pondělí

Památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice

21.1.    
17:30 na poděkování při životním jibileu s probou o Boží požehnání
Úterý 22.1. 7:30 na úmysl apoštolátu modlitby
   
Středa 23.1.    
17:30 za Boží požehnání pro r. Čičalovu, Trčkovu a + rodinu

Čtvrtek

Památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve

24.1.    
17:30 za + ro. Zajícovy a duše v očistci

Pátek

Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola

25.1. 16:30  soukromá adorace NSO
17:30 za + Vladiníra Josefíka, dvoje ro. a ž. rodinu

Sobota

 Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů

26.1. 7:30 za manžely Ludmilu a Fr. Pijákovy a duše v oč.
   

 

3. neděle v mezidobí

27.1. 7:45 za farníky
9:45 za + ro. Pijákovy z Polichna
   


Svátek Křtu Páně

Dnes končí doba vánoční a začíná liturgické mezidobí.

Od 18. do 25. ledna bude Týden modliteb za jednotu křesťanů.

           Pořad bohoslužeb      
   v Uherském Brodě - Újezdci 
den a lit. oslava rok 2019 hod. úmysly

 

Svátek Křtu Páně

13.1. 7:45 za + ro. Lekešovy, syna a živou r.
9:45 za farníky
   
Pondělí 14.1.    
17:30 za Václava Kučeru, dvoje ro. a dar zdraví
Úterý 15.1. 7:30 za + bratra a rodiče                                  Ú144
   
Středa 16.1.    
17:30 za  Marii Haluzovu a duše v očistci

Čtvrtek

Památka sv. Antonína, opata

17.1.    
17:30 za + Stanislava Kovaříka a živou r.

Pátek

Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů

18.1. 16:30  soukromá adorace NSO
17:30 za + Oldřišku Jančářovou a živou r.

Sobota

 Sobotní památka Panny Marie                                 

19.1. 7:30 na poděkování s prosbou o Boží požehnání pro živou rodinu                                                 T209
   

 

2. neděle v mezidobí

20.1. 7:45 za farníky
9:45 za + Fr-ku Běťákovou, rodiče, živou a + r. Malou
   

Slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ

Všem kdo se jakkoli zapojili do Tříkrálové sbírky upřímně děkuji.

V sobotu 12. ledna v 13:30 bude v klubovně na faře příprava dětí před prvním svatým přijímáním. Jsou zváni také jejich rodiče.

           Pořad bohoslužeb      
   v Uherském Brodě - Újezdci 
den a lit. oslava rok 2019 hod. úmysly

 

Slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ

6.1. 7:45 za farníky
9:45 za + Ludmilu Řezníčkovou s přímluvou Panny Marie za živou rodinu
   
Pondělí 7.1.    
17:30 za + Fr. a Ludmilu Vlčnovské a živou rodinu
Úterý 8.1. 7:30 za r. Vránovu
   
Středa 9.1.    
17:30 za + ro. Řezníčkovy, sestru Jarmilu, zetě a ž. r.
Čtvrtek 10.1.    
17:30 za Václava Řeháka, Josefa Chvílu, ro. Lekešovy a živou r.
Pátek 11.1.

15:00  pohřeb paní Anny Milkové

Sobota

 Sobotní památka Panny Marie                                 

12.1. 7:30 za ro. Maršovské a živou rodinu                                 
   

 

Svátek Křtu Páně

13.1. 7:45 za + ro. Lekešovy, syna a živou r.
9:45 za farníky
   

Svátek Svaté Rodiny Ješíše, Marie a Josefa 

V úterý 1. ledna bude slavnost Matky Boží Panny Marie. Je to zasvěcený svátek, všichni jste zváni na bohoslužbu.

Ve čtvrtek a v pátek navštívím naše nemocné a seniory.

Ve čtvrtek v 15 hodin se uskuteční pravidelné setkání seniorů v klubovně ve faře.

 Sobotu 5. ledna 2019 proběhne v naší farnosti Tříkrálová sbírka. Ve 13 hodin bude v kostele požehnání koledníkům a po něm se rozejdou do ulic ke Tříkrálové koledě spojené se sbírkou pro potřebné. Vydání oblečení a informace rodičům dětí, dětem a vedoucím skupinek bude ve středu 2. ledna 2019 po mši svaté.

Příští neděli bude slavnost Zjevení Páně. Při bohoslužbě bude požehnána voda, kadidlo a křída.

           Pořad bohoslužeb      
   v Uherském Brodě - Újezdci 
den a lit. oslava rok 2019 hod. úmysly

 

 

Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa

30.12. 7:45 za farníky
9:45 za manžely, kteří konají obnovu manželského slibu
15:00  VÁNOČNÍ KONCERT

Pondělí

Sedmý den v oktávu Narození Páně

31.12.    
17:00 na poděkování s prosbou o Boží pomoc do nového roku

Úterý

 Slavnost MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE

1.1. 7:45 za + Václava Lekeše, syna Petra a Stanislava
9:45 za farníky

Středa

 Památka sv. Bazila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve

2.1.    
17:30 za dar živé víry a zdraví pro živou rodinu    Ú3

Čtvrtek

Nejsvětějšího Jména Ježíš

3.1.    
17:30 za + manžela Bohumila Veleckého

Pátek

První pátek v měsíci

4.1. 16:30  soukromá adorace NSO
17:30 na úmysl apoštolátu modlitby
Sobota 5.1. 7:30 za živou a + rodinu                                 T222
13:00 POŽEHNÁNÍ KOLEDNÍKŮM
17:00  bohoslužba v Polichně

 

 

Slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ

6.1. 7:45 za farníky
9:45 za + Ludmilu Řezníčkovou s přímluvou Panny Marie za živou rodinu