Ohlášky

3. neděle adventní

 Nahlaste v sakristii vaše nemocné či přestárlé členy rodiny, farníky, které pravidelně kněz nenavštěvuje, aby i oni mohli přijmout svátosti. Kněz je rád navštíví.

V adventu se konají roráty s dětmi ve středu v 17:30 spojené s katechezí a v sobotu v 7:30. Maminky se rozhodly, že pro děti v sobotu po bohoslužbě připraví pro děti společnou snídani na faře. Rodiče pošlete své děti, aby se více vzájemně poznaly. Na snídani může přijít i doprovod malých dětí. Děti ať si nosí na roráty lampičky, nejlépe elektrické.

V neděli 23. prosince bude v naší farnosti adorační den. Začne ráno po hrubé mši svaté. Po celý den bude vystavena Nejsvětější svátost oltářní. Pro děti bude společná adorace po skončení hrubé mše svaté. V 16:30 hodin bude společná adorace a svátostné požehnání. Prosím, napište se na rozpis adorační služby na papír, který je na stolku za lavicemi.

Svíce na Betlémské světlo si můžete zakoupit v kostele v zadu. Plamínek z betlémské jeskyně Narození si můžete zapálit v předsíni kostela jako obvykle.

Sobotu 5. ledna 2018 proběhne v naší farnosti Tříkrálová sbírka. Prosím děti, které se chtějí zúčastnit koledování, aby se přihlásily po mši svaté v sakristii. Vydání oblečení a informace rodičům dětí, dětem a vedoucím skupinek bude ve středu 2. ledna 2019 po mši svaté.

Jestli někdo má zájem objednat si unikátní jubilejní BIBLI vydanou ke stému výročí založení Československé republiky může se na ni podívat, je k nahlédnutí na oltáři sv. Bartoloměje i s dalšími praktickými cestovními menšími v obalu se zipem. Na jubilejní Bibli je možno do 10. ledna 2019 získat značnou slevu. Tuto je vhodné věnovat novomanželům jako svatební dar, pořídit jako rodinnou Bibli a podobně …….

           Pořad bohoslužeb      
   v Uherském Brodě - Újezdci 
den a lit. oslava rok 2018 hod. úmysly

 

3. neděle adventní

16.12. 7:45 za farníky
9:45 za Stanislava Lekeše, duše v očistci a živou r.
   
Pondělí 17.12.    
17:30 za + ro. Hanákovy, Poluchovy, Řezníčkovy a ž. r.
Úterý 18.12. 7:30 za ro. Pijákovy, ž. a + r.
   
Středa 19.12.    
17:30 za + Ludmilu Ďurďovu, bratra, ž. a + r.
Čtvrtek 20.12.    
17:00 za + ro. Kelíškovy, syna, jeho manželku a d. v oč.
Pátek 21.12. 16:30  soukromá adorace NSO
17:30 za Jana Šobáně a živou r.
Sobota 22.12. 7:30 za + Fr. Kadlčíka, dvoje ro. a živou r.
14:00 svátost smíření před vánočními svátky

 

4. neděle adventní

ADORAČNÍ DEN FARNOSTI

23.12. 7:45 za farníky
9:45 za + Vlastu Šmídovou, živou a zemřelou rodinu

 

16:30

výstav NSO k adoraci po hrubé mši svaté

 ZAKONČENÍ společnou adorací a svátostným požehnáním

2. neděle adventní

 Nahlaste v sakristii vaše nemocné či přestárlé členy rodiny, farníky, které pravidelně kněz nenavštěvuje, aby i oni mohli přijmout svátosti. Rád je navštívím.

V adventu se konají roráty s dětmi ve středu v 17:30 spojené s katechezí a v sobotu v 7:30. Maminky se rozhodly, že pro děti v sobotu po bohoslužbě připraví pro děti společnou snídani na faře. Rodiče pošlete své děti, aby se více vzájemně poznaly. Na snídani může přijít i doprovod malých dětí. Děti ať si nosí na roráty lampičky, nejlépe elektrické.

           Pořad bohoslužeb      
   v Uherském Brodě - Újezdci 
den a lit. oslava rok 2018 hod. úmysly

 

2. neděle adventní

9.12. 7:45 za + rodiče a prarodiče
9:45 za farníky
14:00  Mikulášská besídka
Pondělí 10.12.    
17:30  
Úterý 11.12. 7:30 za + Josefa a Marii Zalešákovy, sourozence a rodiče .
   

Středa

 Panny Marie Guadalupské   

12.12.    
17:30 za + Stanislava Bartoše a dar zdraví pro živou r.

Čtvrtek

Památka sv. Lucie, panny a mučednice

13.12.    
17:30  

Pátek

Památka sv. Jana od Kříže,kněze a učitele církve

14.12. 16:30  soukromá adorace NSO
17:30 za + ro. Alfréda a Terezii Moravanské a živou r.
Sobota 15.12. 7:30 za duše v očistci, na které nikdo nepamatuje
17:00 bohoslužba v Polichně

 

3. neděle adventní

16.12. 7:45 za farníky
9:45 za Stanislava Lekeše, duše v očistci a živou r.
   

1. neděle adventní

 V adventu budou bývat roráty s dětmi ve středu v 17:30 spojené s katechezí a v sobotu v 7:30. Maminky se rozhodly, že pro děti v sobotu po bohoslužbě připraví společnou snídani na faře. Rodiče pošlete své děti, aby se více vzájemně poznaly. Na snídani je zván i doprovod malých dětí. Děti ať si nosí na roráty lampičky, nejlépe s baterií. 

 Od 3. do 14. prosince si můžete nechat zapsat po bohoslužbě v sakristii vaše úmysly na mše svaté na celý příští rok 2019.

Příští neděli odpoledne ve 14 hodin si připomeneme v kostele s dětmi osobnost sv. Mikuláše. Děti a jejich rodiče jsou zváni na mikulášskou besídku.

Ve čtvrtek v 15 hodin bude pravidelné setkání seniorů na faře.

Ve čtvrtek a v pátek navštívím naše nemocné a seniory.

Pátek bude první v měsíci.

V sobotu bude slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu. Je to zasvěcený svátek, všichni jste zváni na bohoslužbu.

Katolická základní škola v Uherském Brodě zve na Den otevřených dveří v úterý 4. prosince od 8 do 17 hodin. Více se dozvíte na internetových stránkách nebo přímo v kanceláři školy.

           Pořad bohoslužeb      
   v Uherském Brodě - Újezdci 
den a lit. oslava rok 2018 hod. úmysly

 

1. neděle adventní

2.12. 7:45 za farníky
9:45 za + dobrodince (nadační)
   

Pondělí

Památka sv. Františka Xaverského

3.12.    
17:30  
Úterý 4.12. 7:30 za + Marii Čanikovu, bratra, rodiče a duše v oč.
   
Středa 5.12.    
17:30 za + Fr. a Fr-ku Josefíkovy a snachu

Čtvrtek

Sv. Mikuláše, biskupa

6.12.    
17:30  

Pátek

Památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve

7.12. 16:30  soukromá adorace NSO
17:30 za Tomáše a Josefu Josefíkovy

Sobota

 Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu

8.12. 7:30 za nemocného spolužáka
   

 

2. neděle adventní

9.12. 7:45 za + rodiče a prarodiče
9:45 za farníky
14:00  Mikulášská besídka

Slavnost Ježíše Krista Krále

Minulou neděli jste do kasičky přispěli na vydávání Bible v cizích jazycích 3748,- korun. Všem dárcům děkuji.

Rodičovský klub vás srdečně zve na výrobu adventních věnců v sobotu 1. prosince 2018 od 13 hodin v jídelně ZŠ v Újezdci.

Příští neděli na začátku bohoslužeb bude požehnání adventních věnců. Přineste si věnce i z vašeho domova.

Na novinovém šteláři jsou ke koupi za 12 korun oblíbené adventní kalendáříky s magnetkou.

           Pořad bohoslužeb      
   v Uherském Brodě - Újezdci 
den a lit. oslava rok 2018 hod. úmysly

 

Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

25.11. 7:45 za farníky
9:45 za + ro. Kelíškovy, syna a jeho manželku a ž. r.
   
Pondělí 26.11.    
17:30 za + Aloise Lekeše
Úterý 27.11.    
15:00  pohřeb paní Anežky Kandrnálové
Středa 28.11.    
17:30 na úmysl apoštolátu modlitby
Čtvrtek 29.11.    
17:30 za + manžela, živou rodinu Čičalovu a Trčkovu

Pátek

Svátek sv. Ondřeje, apoštola

30.11. 16:30  soukromá adorace NSO
17:30 za + Josefa Lisoňka

Sobota

 Sobotní památka Panny Marie

1.12.    
16:00  bohoslužba v Polichně

 

1. neděle adventní

2.12. 7:45 za farníky
9:45 za + dobrodince (nadační)
   

33. neděle v mezidobí

Každý rok slavíme DEN BIBLE. I letos můžete podpořit vydávání Bible příspěvkem do schránky na stolku při vchodu do kostela.

           Pořad bohoslužeb      
   v Uherském Brodě - Újezdci 
den a lit. oslava rok 2018 hod. úmysly

 

33. neděle v liturgickém mezidobí

18.11. 7:45 za farníky
9:45 za + ro. Tomáše a Marii Šmídovy a živou r.
   
Pondělí 19.11.    
17:30 za + Miroslava Rachůnka
Úterý 20.11. 7:30 za + Františku Jančářovou
   

Středa

 Památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě

21.11.    
17:30 za + Josefa Kubíka, rodiče, dceru a Věru Křetinskou

Čtvrtek

Památka sv. Cecílie, panny a mučednice

22.11.    
17:30 za + r. Kusákovu, Šidlovu a živou r.
Pátek 23.11. 7:30 na úmysl apoštolátu modlitby
   

Sobota

 Památka sv. Ondřeje Dung-Laca, kněze a druhů mučedníků

24.11. 7:30 za + Viléma Kreisla
   

 

Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

25.11. 7:45 za farníky
9:45 za + ro. Kelíškovy, syna a jeho manželku a ž. r.