Ohlášky

18. neděle v mezidobí

Od pondělí do pátku budu na duchovním cvičení. Kdyby bylo nutné vypravit pohřeb, může být v pátek odpoledne.

           Pořad bohoslužeb      
   v Uherském Brodě - Újezdci 
den a lit. oslava rok 2018 hod. úmysly

 

18. neděle v mezidobí

5.8. 7:45  za farníky
9:45  
   

Pondělí

Svátek Proměnění Páně

6.8. 7:30  na úmysl apoštolátu modlitby
   
Úterý 7.8.    bohoslužba nebude
   

Středa

 Památka sv. Dominika, kněze

8.8.    
18:30  bohoslužba slova se svatým přijímáním

Čtvrtek

Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy

9.8.    
18:30  bohoslužba slova se svatým přijímáním

Pátek

Svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka

10.8.    
18:30 za + rodiče, sourozence a švagrovou
SobotaPamátka sv. Kláry, panny 11.8. 7:30  za členy živého růžence
19:00  Bohoslužba v Polichně

 

19. neděle v mezidobí

12.8. 7:45  za farníky
9:45  
   

17. neděle v mezidobí

Dnes bude hrubá mše svatá v 9:45 u kaple sv. Anny v Těšově.

 Ve čtvrtek 2. srpna pojedou autobusy na farní pouť na Svatý Hostýn v 7:00 hodin z autobusových zastávek z Těšova a Újezdce . Vemte si kancionály.

Naše nemocné a seniory navštívím ve středu v Újezdci a v pátek v Těšově.

 

           Pořad bohoslužeb      
   v Uherském Brodě - Újezdci 
den a lit. oslava rok 2018 hod. úmysly

 

17. neděle v mezidobí

29.7. 7:45  za farníky
9:45 U KAPLE SV. ANNY V TĚŠOVĚ
  ZA ŽIVÉ A ZEMŘELÉ ANNY Z FARNOSTI 
Pondělí 30.7.    
18:30  

Úterý

 Památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze

31.7. 7:30  na úmysl apoštolátu modlitby
   

Středa

 Památka sv. Alfosa z Liguori, biskupa a učitele církve

1.8.    
18:30  

Čtvrtek

Den modliteb za kněžská povolání

2.8.    farní pouť na Svatý Hostýn
   

Pátek

První pátek v měsíci

3.8. 17:30  soukromá adorace NSO
18:30  za nová kněžská povolání

Sobota

 Památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze

4.8. 7:30 za + ro. Jana a Ludmilu Lekešovy
   

 

18. neděle v mezidobí

5.8. 7:45  za farníky
9:45  
   

16. neděle v mezidobí

 Ve čtvrtek 2. srpna pojedeme autobusy na tradiční farní pouť na Svatý Hostýn. Ti, kdo chtějí jet autobusem se zapíší na papír na stolku za lavicemi v kostele a cestovné zaplatí paní Novotné. Na zpáteční cestě se zastavíme ke krátké pobožnosti v novém kostele svatého Václava v Sazovicích.

Příští neděli po svátku sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie bude hrubá mše svatá v 9:45 u kaple sv. Anny v Těšově.

           Pořad bohoslužeb      
   v Uherském Brodě - Újezdci 
den a lit. oslava rok 2018 hod. úmysly

 

16. neděle v mezidobí

22.7. 7:45  za farníky
9:45 za ž. a + r. Niklovu, duše v očistci a dar zdraví
   

Pondělí

Svátek sv. Brigity, řeholnice, patrnky Evropy

23.7.    
18:30  
Úterý 24.7. 7:00  na úmysl apoštolátu modlitby
   

Středa

 Svátek sv. Jakuba, apoštola                     

25.7.    
18:30  

Čtvrtek

Památka sv. Anny a Jáchyma, rodičů Panny Marie

26.7.    
15:30  pohřeb pana Oldřicha Durďáka

Pátek

Památka sv. Gorazda a druhů

27.7.    
18:30 za + ro. Moravanské a ž. r.

Sobota

 Sobotní památka Panny Marie

28.7. 7:30 za + bratra Josefa, ro. Bachůrkovy a živou r.
 19:00  bohoslužba v Polichně 

 

17. neděle v mezidobí

29.7. 7:45  za farníky
9:45 U KAPLE SV. ANNY V TĚŠOVĚ
  ZA ŽIVÉ A ZEMŘELÉ ANNY Z FARNOSTI