12. září

24. neděle v mezidobí 

I nadále budeme poctivě dodržovat rozumná protiepidemická a hygienická doporučení. Účast na bohoslužbách není omezena, proto nás zavazuje pravidlo být v neděli a zasvěcený svátek na bohoslužbě ve společenství farnosti.

V pátek 17. září v 18:30 bude na faře setkání členů Ekonomické  rady farnosti.

V sobotu 18. září v 13:30 bude na faře příprava dětí čtvrté třídy ke svátostem. Je-li to možné ať s nimi přijdou i jejich rodiče.

 

S rozvrhem výuky náboženství ve škole se můžete seznámit, je vyvěšen na nástěnce v kostele a farním Webu.

Ve školním roce ve středu při mši svaté bývá pravidelně katecheze pro školní mládež prvního stupně ZŠ.

           Pořad bohoslužeb      
   v Uherském Brodě - Újezdci 
den a lit. oslava rok 2021 hod. úmysly
24. neděle v mezidobí 12.9. 7:45 za + Marii Kovaříkovu, dvoje rodiče a živou r. 
9:45 za + Marii Šmídovou, dvoje rodiče a dar zdraví pro živou rodinu
   

Pondělí

Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve

13.9.    
17:30 za farníky

Úterý

Svátek Povýšení svatého Kříže

14.9. 7:30 za živou a + rodinu                                        Ú144
   

Středa

 Památka Panny Marie Bolestné

15.9.    
17:30 za + Marii Kubíkovu, syna a živou rodinu     T214

Čtvrtek

Památka sv. Ludmily, mučednice

16.9.    
17:30 za živé a + Ludmily z farnosti
Pátek 17.9. 16:30  soukromá adorace NSO
17:30 za + Františka Uhra a duše v očistci

Sobota

Sobotní památka Panny Marie

18.9. 7:30 na poděkování za 50 roků společného života a živou rodinu
   

 

25. neděle v mezidobí

 

19.9.

7:45 za + Dr. Martu Juřeníkovu, Annu Červenkovu a duše v očistci
9:45 na poděkování za 40 roků společného života a živou rodinu
   
Datum: 
12.9.2021