18. října 2020

29. neděle v mezidobí

Podle nařízení vlády ČR se může shromažďovat ve vnitřních prostorách jen šest lidí, proto i my budeme omezení na šest účastníků na bohoslužbách v lodi kostela. Je pochopitelné, že dáme přednost těm, na jejichž úmysl bude mše svatá obětována.

NEDĚLNÍ ÚČAST NA BOHOSLUŽBĚ JE TAKÉ SPLNĚNA POZORNÝM NASLOUCHÁNÍM BOHOSLUŽBÁM, KTERÉ PŘENÁŠÍ TELEVIZE NOE, LUX A TAKÉ RADIO PROGLAS, NEBO DOMÁCÍ POBOŽNOSTÍ. Vytvořte si příjemné prostředí pro soustředěnou bohoslužbu. Je doporučené: na stůl sváteční ubrus, kříž, hořící svíci a květinu. 

Každý den budu za vás a na váš úmysl obětovat mši svatou v kostele i s tou malou hrstkou farníků. 

PRO ADORACI JEDNOTLIVCE BÝVÁ DENNĚ OTEVŘENA PŘEDSÍŇ KOSTELA.

V NEDĚLI BUDE KOSTEL PŘÍSTUPNÝ PO CELÝ DEN K OSOBNÍ ADORACI.  NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOST OLTÁŘNÍ K OSOBNÍ ADORACI BUDE VYSTAVENA OD 14:00 DO 16:00 HODIN.

V neděli bude kostel otevřený k návštěvě jednotlivců od 9:00 do 18:00 hodin. Od 14:00 do 16:00 budu k zastižení v kostele k případnému duchovnímu rozhovoru nebo svátosti smíření, na požádání je možné i malé skupince podat Eucharistii.

Naši biskupové nás vybízí, abychom se denně spojili ve 20:00 hodin modlitbou růžence za ukončení pandemie.

DOTAZY JE MOŽNÉ VYŘÍDIT TELEFONEM NA Č. 604 623 087

           Pořad bohoslužeb      
   v Uherském Brodě - Újezdci 
den a lit. oslava rok 2020 hod. úmysly

 

Den modliteb za misie

 29. neděle v mezidobí 

18.10.    
9:45 na poděkování Pánu Bohuza dar zdraví a B. požehnání pro živou rudinu
   
Pondělí 19.10.    
17:30  za misie
Úterý 20.10. 7:30  
   

Středa

 Blahoslaveného Karla Rakouského

21.10.    
17:30 ZA FARNÍKY

Čtvrtek

Sv. Jana Pavla II.,          

papeže

22.10.    
17:30  
Pátek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    23.10.    
17:30  

Sobota

 Sobotní památka Panny Marie

24.10. 7:30  
   

 

30. neděle v mezidobí 

25.10.    
9:45 za dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu a +rodinu                 T95
   
Datum: 
18.10.2020