18. září

25. neděle v mezidobí

Modleme se za ukončení válečného konfliktu na Ukrajině. 

Ve čtvrtek po večerní mši svaté bude první Biblická hodina po prázdninách v klubovně na faře.

V pátek po večerní mši svaté bude setkání Pastorační rady v jídelně na faře.

           Pořad bohoslužeb      

   v Uherském Brodě - Újezdci 
den a lit. oslava rok 2022 hod. úmysly

 

25. neděle v mezidobí

 

18.9.

7:45 za živou r. Řehákovu, Šobáňovu a + rodiče
9:45 za prvokomunikanty
   
 Pondělí 19.9.    
17:30 za + Jiřinu Toralovu, manžela a živou rodinu

Úterý

Památka sv. Onndřeje Kim Taegona, kněze a druhů, mučedníků

20.9. 7:30 za + manžela, živou a + rodinu Jančářovu
   

Středa

Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty

21.9.    
17:30  
Čtvrtek 22.9.    
17:30 za + rodiče Kandrnálovy a Uhrovy

Pátek

Památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze

23.9.
 

15:00

17:30

pohřeb paní Anny Rachůnkové

za živé a + sedmdesátníky z farnosti

Sobota

Sobotní památka Panny Marie

24.9. 7:30 za rodinu
   

 

26. neděle v mezidobí

 

25.9.

7:45 za farníky
9:45 za + rodiče Vaškovicovy, syna a živou rodinu
   
Datum: 
18.9.2022