19. března

4. neděle postní 

Modleme se za ukončení válečného konfliktu na Ukrajině.

V postní době se společně modlíme pobožnost Křížové cesty. Ve středu a v pátek v 17:30 a po ní bude následovat mše svatá, v neděli v 15 hodin. 

V pondělí bude slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie je to zasvěcený svátek. Všichni jste zváni na bohoslužbu.

V sobotu bude slavnost Zvěstování Páně. Můžeme se spojit v modlitbě za úctu k počatému životu a za nenarozené děti. Bohoslužba bude v 8:00 hodin.

Farnost Luhačovice nás zve v pátek 31. března na extrémní křížovou cestu Luhačovicemi a okolními farnostmi. Cesta má 39 km a jednotlivá zastavení vedou přes kostely a kaple farnosti, a kostel v Horní Lhotě a na Malenisku. Více informací naleznete na vývěskách. 

Charita Uherský Brod nás zve k účasti na Postní potravinové sbírce v pondělí 27. března. Zaměstnanci charity vyzvednou vaše dary v Újezdci před kostelem v 17:05 – 17:15.

Příští neděli bude přechod na letní čas.

           Pořad bohoslužeb      

   v Uherském Brodě - Újezdci 
den a lit. oslava rok 2023 hod. úmysly

 

4. neděle postní

 

19.3.

7:45 za živé a + Josefy z farnosti
9:45 za + rodiče Chmelovy, živou a + rodinu
15:00 Společná pobožnost Křížové cesty

 Pondělí

Slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie

20.3.   Doporučený svátek
17:30 za + manžela a rodiče Kůdelovy
Úterý 21.3.   zde bohoslužba nebude
   
 Středa 22.3. 17:30 Společná pobožnost Křížové cesty
mše sv. za + Vladimíra Jankůje, živou rodinu a duše v oč.
Čtvrtek 23.3.    
17:30 za + ro. Jaroslava a Marii Vlčnovské a živou r.
Pátek 24.3. 17:30 Společná pobožnost Křížové cesty
mše sv. za + Anežku a Stanislava Jurákovy a živou r.

Sobota

Slavnost ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ                             

25.3. 8:00 na poděkování při životním výročí              Ú325
  Den modliteb za úctu k počatému životu a za nenarozené děti.

 

5. neděle postní

 

26.3.

7:45 za + Jaroslava Novotného, rodiče a živou r.
9:45 za farníky
15:00 Společná pobožnost Křížové cesty
Datum: 
19.3.2023