2. května 2021

5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

I nadále v době pandemie budeme poctivě dodržovat rozumná protiepidemická a hygienická doporučení. Do kostela „se šesti R“.

NEDĚLNÍ ÚČAST NA BOHOSLUŽBĚ JE TAKÉ SPLNĚNA POZORNÝM NASLOUCHÁNÍM BOHOSLUŽBÁM, KTERÉ PŘENÁŠÍ TELEVIZE NOE, LUX A TAKÉ RADIO PROGLAS, NEBO DOMÁCÍ POBOŽNOSTÍ. Vytvořte si příjemné prostředí pro soustředěnou bohoslužbu.

Sbírka věnována na křesťanská média vynesla minulou neděli 9 270,- korun. Všem dárcům upřímně děkuji.

Ve středu se vždy koná při bohoslužbě katecheze pro školáky s přípravou žáků třetí třídy ke svátostem.

Ve čtvrtek a v pátek navštívím naše nemocné a seniory.

O svátku sv. Marka byl zveřejněn list, který Svatý otec adresoval všem věřícím k blížícímu se měsíci mariánské úcty a ve kterém vybízí ke společné i individuální modlitbě růžence. Součástí listu jsou také dvě modlitby, jimiž se papež obrací k Matce Boží a vybízí věřící, aby se je během tohoto měsíce vždy na závěr soukromé či společné modlitby růžence modlili spolu s ním.  

           Pořad bohoslužeb      

   v Uherském Brodě - Újezdci 
den a lit. oslava rok 2021 hod. úmysly

5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 

 

2.5.

7:45 za + Karla Řeháka a živou rodinu
9:45 za farníky
   

Pondělí

Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů

3.5.    
17:30 za + Aloise Lekeše, bratry a duše v očistci
Úterý 4.5.    
15:00  pohřeb paní Marie Josefíkové
Středa 5.5.    
17:30 za rodiny naši farnosti

Čtvrtek

Památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka

6.5.    
17:30 za + sestru, bratry, rodiče a živou rodinu

Pátek

První pátek v měsíci

7.5.    
17:30 za + Annu Matúšovu a + rodiče

Sobota

Panny Marie Prostřednice všech milostí

8.5.    
17:00 za + rodiče Mudrákovy, syna a duše v očistci

6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 

 

9.5.

7:45 za + Marii Kovaříkovu, dvoje rodiče a živou r.
9:45 za farníky
   
Datum: 
2.5.2021