2. srpna 2020

18. neděle v mezidobí

Ve čtvrtek 6. srpna pojedou autobusy na farní pouť na Svatý Hostýn z autobusových zastávek v 7:00 hodin. Ještě jsou v autobuse volná místa, zájemci můžete se zapsat.

Ve středu a v pátek navštívím naše nemocné a seniory, ty které navštěvuji ve čtvrtek, navštívím už ve středu.

V sobotu 8. srpna uzavřou církevní sňatek v kostele ve Velké nad Veličkou pan Martin Groman z Újezdce a slečna Kristýna Hamšíková z Nivnice.

V sobotu 15. srpna uzavřou církevní sňatek v kostele v Šumicích pan David Jahoda z Újezdce a slečna Dagmar Pilková ze Šumic.

           Pořad bohoslužeb      
   v Uherském Brodě - Újezdci 
den a lit. oslava rok 2020 hod. úmysly

 

 

18. neděle v mezidobí

2.8. 7:45 za dar zdraví a Boží ochranu pro živou r.    T227
9:45 za farníky
   
Pondělí 3.8.    
18:30  

Úterý

Památka sv. Jana Vianneze, kněze

4.8. 7:30 na úmysl apoštolátu modlitby
   
Středa 5.8.    
18:30  

Čtvrtek

Svátek Proměnění Páně

6.8.    Den modliteb za kněžská povolání
   na Svatém Hostýně za poutníky

Pátek

První pátek v měsíci

7.8.    
18:30 za + rodiče, sourozence a švagrovou         T247

Sobota

 Památka sv. Dominika, kněze

8.8.    
7:30 za + Stanislava Dleštíka a živou rodinu

 

 

19. neděle v mezidobí

9.8. 7:45 za farníky
9:45 za + Václava Dleštíka a rodiče
   
Datum: 
2.8.2020