21. května

7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 

Modleme se za ukončení válečného konfliktu na Ukrajině.

Sbírka na pronásledované křesťany vynesla 12 980 korun. Všem dárcům upřímně děkuji. 

Májová pobožnost bude v pondělí v 18:30 a ve středu v 17:30 před mši svatou. V úterý v 18:00 u kaple v Těšově.

           Pořad bohoslužeb      

   v Uherském Brodě - Újezdci 
den a lit. oslava rok 2023 hod. úmysly
7. neděle velikonoční Den modliteb za sdělovací prostředky 21.5. 7:45 za rodiče Červenkovy a duše v očistci
9:45 za farníky
   
 Pondělí 22.5.    
18:30 NA PODĚKOVÁNÍ S PROSBOU O B. POŽEHNÁNÍ
Úterý 23.5.    
7:30 NA ÚMYSL Smírných obětí
 Středa 24.5.    
17:30 za + rodiče Ďurďovy, živou a + rodinu
Čtvrtek 25.5.    
17:30 za + manžela, maminku a + rodinu               Ú314

Pátek

Památka sv Filipa Neriho, kněze

26.5. 17:30 za + Marii a St. Bartošovy a živou r.
po mši soukromá adorace NSO
Sobota 27.5.    
18:00 bohoslužba v Polichně

 

Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

 

28.5.

7:45 za farníky
9:45 za dar míru pro Ukrajinu a svět
   
Datum: 
21.5.2023