21. listopadu

SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

I nadále budeme poctivě dodržovat rozumná protiepidemická a hygienická doporučení. Účast na bohoslužbách není omezena, proto nás zavazuje pravidlo být v neděli a zasvěcený svátek na bohoslužbě ve společenství farnosti. V neděli používejme respirátory.

Sbírka pro charitu konaná minulou neděli vynesla 10 642,- korun. Všem dárcům upřímně děkuji.

V pátek 26. listopadu se bude konat na faře v klubovně v 18:15 setkání zájemců, kteří se chtějí zapojit do synodálního procesu. Synodální proces je zapojení všech pokřtěných celé katolické církve, kteří – vedeni Duchem Svatým – mají skrze naslouchání všem lidem vyjádřit své názory a podněty, vedoucí k rozvoji církve.

          

Pořad bohoslužeb      

 

    v Uherském Brodě - Újezdci 

den a lit. oslava rok 2021 hod. úmysly

 

Slavnost   JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

 

21.11.

7:45 za + Marii Řezníčkovou, živou a + rodinu
9:45 za farníky
   

Pondělí

Památka sv. Cecílie, panny a mučednice

22.11.    
17:30 za + rodiče Kelíškovy, bratra a jeho manželku
Úterý 23.11. 7:30 na úmysl apoštolátu modlitby
   

Středa

 Památka sv. Ondřeje Dung Laca, kněze, a druhů mučedníků

24.11.    
17:30 za + Josefa Kubíka, rodiče, dceru a Věru Křetinskou
Čtvrtek 25.11.    
17:30 za + ro. Tomáše a Marii Šmídovy a živou r.
Pátek 26.11. 16:30  soukromá adorace NSO
17:30 za živou a + rodinu Kudelovu

Sobota

Sobotní památka Panny Marie

27.11.    
17:00  bohoslužba v Polichně

 

1. neděle adventní

 

28.11.

7:45 za farníky
9:45 za + rodiče Šustkovy a živou rodinu
   
Datum: 
21.11.2021