22. ledna

3. neděle v mezdobí

NEDĚLE BOŽÍHO SLOVA 

Modleme se za ukončení válečného konfliktu na Ukrajině.

Ples děkanátu Uherský Brod bude v sobotu 11. února 2023 ve sportovní hale v Bánově od 19:30 hod. K tanci i poslechu bude hrát DH Vlčnovjanka a DJ Jirka Čechmánek.  Vstupenky s místenkou je možné zakoupit na farách děkanátu, cena 150 Kč. V tombole vás čekají: Televize, Notebook, telefony a další hodnotné ceny. 

Od 18. do 25. ledna je Týden modliteb za jednotu křesťanů. 

Dne se koná sbírka na apoštolát Biblického díla.

           Pořad bohoslužeb      

   v Uherském Brodě - Újezdci 
den a lit. oslava rok 2023 hod. úmysly

 

3. neděle v mezidobí

 

22.1.

7:45 za farníky
9:45 za Marii a St. Haluzovy, ž. rodinu a duše očistci
   
 Pondělí 23.1.    
17:30 za manžely Bachůrkovy, dvoje rodiče a živou rodinu

Úterý

Památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve

24.1. 7:30 na úmysl smírných obětí
   

Středa

Svátek Obrácení sv. apoštola Pavla

25.1.    
17:30 za + Ludmilu Vlčnovskou a živou rodinu

Čtvrtek

Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů 

26.1.    
17:30 za + rodiče Zajícovy a duše v očistci
Pátek 27.1.    
17:30 za Zdeňka Polucha, dvoje rodiče a duše v oč.
  po mši svaté Společenství modlitby matek

Sobota

Památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve

28.1. 7:30 na úmysl dárce                                          T276
  po mši svaté Společenství modlitby matek
17:00  bohoslužba v Polichně

 

4. neděle v mezidobí

 

29.1.

7:45 za rodiče Maršovské a živou rodinu
9:45 za farníky
17:00 Společenství modlitby matek
Datum: 
22.1.2023