26. července 2020

17. neděle v mezidobí

Dnes se koná hrubá mše svatá v 9:45 v Těšově u kaple sv. Anny. Za nepříznivého počasí by se konala bohoslužba v kostele.

Ve čtvrtek 6. srpna pojedeme autobusy na tradiční farní pouť na Svatý Hostýn. Ti, kdo chtějí jet autobusem, se zapíší na papír na stolku za lavicemi v kostele a cestovné zaplatí paní Novotné. Matice svatohostýnská přislíbila, že ty kdo si netroufají dojít z točny k bazilice, převeze svým autem.

Také letos pořádá Charita sbírku školních potřeb pro děti ze sociálně slabých rodin v regionu. Více informací naleznete na vývěsce v předsíni kostela.

           Pořad bohoslužeb      
   v Uherském Brodě - Újezdci 
den a lit. oslava rok 2020 hod. úmysly

 

 

17. neděle v mezidobí

26.7. 7:45 za farníky
9:45 v Těšově u kaple sv. Anny - za živé a zemřelé  Anny z farnosti
   

Pondělí

Památka sv. Gorazda a druhů

27.7.    
18:30  
Úterý 28.7. 7:30 na úmysl apoštolátu modlitby
   

Středa

 Památka sv. Marty

29.7.    
18:30  
Čtvrtek 30.7.    
18:30 na úmysl dárce                                              Ú241

Pátek

Památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze

31.7.    
18:30 za + rodiče Kročovy a živou rodinu

Sobota

 Památka sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitele církve

1.8.    
18:30  bohoslužba v Polichně

 

 

18. neděle v mezidobí

2.8. 7:45 za dar zdraví a Boží ochranu pro živou r.    T227
9:45 za farníky
   
Datum: 
26.7.2020