7. srpna

19. neděle v mezidobí 

Modleme se za ukončení válečného konfliktu na Ukrajině.

V úterý 9. srpna 2022 na farní pouť na Svatý Hostýn budou odjíždět autobusy ze zastávek v sedm hodin.

Děti, vezměte si z vývěsky své rybníčky domů na památku. Příští školní rok budou opět nové symboly.

Ve čtvrtek a v pátek navštívím naše nemocné a seniory.

V sobotu 13. 8. v 11:30 hodlají v kostele v Nivnici uzavřít církevní sňatek Jiří Slinták a Michaela Urubčíková, oba z Těšova.

           Pořad bohoslužeb      

   v Uherském Brodě - Újezdci 
den a lit. oslava rok 2022 hod. úmysly

 

19. neděle v mezidobí

 

7.8.

7:45 za + Václava Dleštíka, dvoje rodiče a jejich děti
9:45 za farníky
   

 Pondělí

Památka sv. Dominika, kněze

8.8.    
18:30  

Úterý

Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mičednice, patronky Evropy

9.8.   za poutníky a farníky na Svatém Hostýně
   

Středa

Svátek sv. Vavřince, mučedníka

10.8.    
18:30  

Čtvrtek

Památka sv. Kláry, panny

11.8.    
15:30  pohřeb
Pátek 12.8.    
18:30 za živou a + rodinu                                           Ú53

Sobota

Sobotní památka Panny Marie

13.8. 7:30  
   

 

20. neděle v mezidobí

 

14.8.

7:45 za farníky
9:45 za + Ludmilu Kovaříkovou, manžela a živou r.
   
Datum: 
7.8.2022