Maminky na mateřské dovolené

Na faře se jednou týdně schází maminky na mateřské dovolené spolu se svými dětmi.

Náplní bývá

  • modlitba
  • hry dětí, hudebně pohybové prvky, …
  • diskuze na různá témata (o výchově dětí, liturgický rok v rodině, …)

    Scházíme se v úterý v 9:30 na faře.