Odkazy

Děkanát Uherský Brod – www.uherskybrod.dekanat.cz
Farnost Uherský Brod – www.farnost.katolik.cz/ub
Centrum pro rodinu UB – www.cprub.webnode.cz
Charita UB – www.uhbrod.caritas.cz
Stránky mládeže děkanátu UB – www.ubmladez.wz.cz
Katolická základní škola UB – www.kzsub.cz
Základní škola Újezdec – www.zsujezdec.cz
Újezdský bloček – www.ujezdeculuhacovic.wz.cz/informUj.html

Arcibiskupství olomoucké – www.ado.cz
Česká biskupská konference – www.cirkev.cz
Farnost Luhačovice – www.luhacovicefarnost.cz
Farnost Provodov – www.ado.cz/…provodov.htm

Víra – www.vira.cz
Rádio Proglas – www.proglas.cz
Televize Noe – www.tvnoe.cz
Radio Vatikán – www.radiovaticana.cz
Res Claritatis – www.res.claritatis.cz