Ohlášky

5. neděle velikonoční                                                                                                                            

V sobotu bude v 13:30 na faře setkání dětí, které se připravují na první svaté přijímání. Jsou zváni také všichni jejich rodiče.

Příští neděli se bude konat sbírka na pronásledované křesťany.

Při sbírce na křesťanská media jste věnovali 9080,- korun. Všem dárcům děkuji.

           Pořad bohoslužeb      
   v Uherském Brodě - Újezdci 
den a lit. oslava rok 2019 hod. úmysly

 

 

5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 

19.5. 7:45 za ro. Josefíkovy, živou r. a duše v očistci
9:45 za farníky
16:30 Májová pobožnost u sochy sv. Jana Nepomuckého v Těšově

Pondělí

Památka sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze

20.5.    
17:30 za Františka Škubala a jeho rodiče
Úterý 21.5. 7:00 modlitba růžence a májová pobožnost po mši svaté
7:30 za nemocnou
Středa 22.5. 17:00 modlitba růžence a májová pobožnost po mši svaté
17:30 za + rodiče Ďurďovy, snachu Ludmilu, ž. a + rodinu
Čtvrtek 23.5. 17:00 modlitba růžence a májová pobožnost po mši svaté
17:30  za zemřelé dárce
Pátek 24.5. 17:00 modlitba růžence a májová pobožnost po mši svaté
17:30 za + ro. Pijákovy a ž. r.                                  Ú136

Sobota 

 

Sobotní památka Panny Marie                                   

25.5. 7:00 modlitba růžence a májová pobožnost po mši svaté
7:30 za + Josefa Patku, rodiče a bratry
   

 

 

6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 

26.5. 7:45 za Františku a Jana Červenkovy
9:45 za farníky
16:30 Májová pobožnost u obrázku Panny Marie na Vinohradské ulici

4. neděle velikonoční

Dnes se koná sbírka na křesťanská media.

 Příští sobotu v 10:30 si chtějí v našem kostele udělit svátost manželství pan Aleš Doležálek a slečna Kateřina Součková, oba pocházejí z Těšova.

Arcibiskupství olomoucké otevřelo v loňském roce církevní učiliště i s internátem, o který se starají Salesiáni Dona Boska. Ve 2. kole přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 nabízíme možnost přihlásit se do oborů Zemědělec – farmář, Lesní mechanizátor a Opravář lesnických strojů a Zahradník.

Přihlášky zasílejte do 21. května 2019 
na adresu: Střední odborná škola svatého Jana Boska

Termín konání přijímacích pohovorů je 30. 5. 2019

Bližší informace najdete na www.sosbosko.cz

           Pořad bohoslužeb      
   v Uherském Brodě - Újezdci 
den a lit. oslava rok 2019 hod. úmysly

 

 

4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 

12.5. 7:45 za farníky
9:45 za + ro. Červenkovy, Klaudovy a živou r.
16:30 Májová pobožnost u kaple sv. Cyrila a Metoděje na cyklostezce

Pondělí

Panny Marie Fatimské

13.5.    
17:30 za + Annu Matúšovu, rodiče a živou rodinu

Úterý

 Svátek sv. Matěje, apoštola

14.5. 7:00 modlitba růžence a májová pobožnost po mši svaté
7:30 na úmysl apoštolátu modlitby
Středa 15.5. 17:00 modlitba růžence a májová pobožnost po mši svaté
17:30 za r. Kusákovu, Šidlovu a + příbuzné

Čtvrtek

Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka

16.5. 17:00 modlitba růžence a májová pobožnost po mši svaté
17:30 za + ro. Pijákovy a živou r.
Pátek                                                                                         17.5. 17:00 modlitba růžence a májová pobožnost po mši svaté
17:30 za dvoje + ro., bratra a jejich manželky       Ú168
Sobota                           18.5. 7:00 modlitba růžence a májová pobožnost po mši svaté
7:30 za + Cyrila Řezníčka, manželku a živou r.
10:30  svatební

 

 

5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 

19.5. 7:45 za ro. Josefíkovy, živou r. a duše v očistci
9:45 za farníky
16:30 Májová pobožnost u sochy sv. Jana Nepomuckého v Těšově

3. neděle velikonoční 

Na farní pouť pojedeme autobusem ve středu 8. května 2019 do Vranova nad Dyjí. Autobusy pojedou ze zastávek v šest hodin. Zapisujte se ještě do druhého autobuse. Cestovné zaplaťte 350,- korun paní Novotné, děti a studenti platí polovinu, schole a ministrantům zaplatí sponzor.

V květnu letos uděláme malou změnu. Před mši svatou bude modlitba růžence a ve všední dny po mši svaté krátká mariánská pobožnost. V neděli odpoledne bude bývat Májová mariánská pobožnost v přírodě, například dnes u kaple sv. Anny v Těšově v 16:30.

Příští neděli se bude konat sbírka na křesťanská media.

Arcibiskupství olomoucké otevřelo v loňském roce církevní učiliště i s internátem, o který se starají Salesiáni Dona Boska. Ve 2. kole přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 nabízíme možnost přihlásit se do oborů Zemědělec – farmář, Lesní mechanizátor a Opravář lesnických strojů a Zahradník.

Přihlášky zasílejte do 21. května 2019 
na adresu: Střední odborná škola svatého Jana Boska

Termín konání přijímacích pohovorů je 30. 5. 2019

Bližší informace najdete na www.sosbosko.cz

 

           Pořad bohoslužeb      
   v Uherském Brodě - Újezdci 
den a lit. oslava rok 2019 hod. úmysly

 

 

3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 

5.5. 7:45 za + Marii Kovaříkovu, dvoje ro. a živou r.
9:45 za farníky
16:30 Májová pobožnost u kaple sv. Anny v Těšově

Pondělí

Spamátka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka

6.5.    
17:30 za Boží požehnání pro r. Trčkovu, Čičalovu a zemřelé
Úterý 7.5. 7:30 na úmysl dárce                                        Ú241
15:00 pohřeb pana Vlastimila Pačinka
Středa 8.5.                FARNÍ POUŤ
   
Čtvrtek 9.5. 17:00 modlitba růžence a májová pobožnost po mši svaté
17:30 za živou rodinu Krňovu, + manžela a syna
Pátek 10.5.
 
15:00  pohřeb
Sobota 11.5. 9:00 modlitba růžence a májová pobožnost po mši svaté
9:30 za živé a + sedmdesátníky
19:00 bohoslužba v Polichně

 

 

4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 

12.5. 7:45 za farníky
9:45 za + ro. Červenkovy, Klaudovy a živou r.
16:30 Májová pobožnost u kaple sv. Cyrila a Metoděje na cyklostezce

2. neděle velikonoční

Neděle Božího milosrdenství

 Ve čtvrtek a v pátek navštívím naše nemocné a seniory.

 Na farní pouť pojedeme autobusem ve středu 8. května 2019 do Vranova nad Dyjí. Zapisujte se ještě co nejdříve, a to nezávazně, abychom věděli, jestli máme objednat další autobus. Cestovné zaplaťte paní Novotné, děti a studenti platí polovinu. Ještě se můžete napsat, ve druhém autobuse jsou místa volná.

 V květnu letos uděláme malou změnu. Před mši svatou bude modlitba růžence a ve všední dny po mši svaté krátká mariánská pobožnost. V neděli odpoledne bude bývat Májová mariánská pobožnost v přírodě, například příští neděli u kaple sv. Anny v Těšově v 16:30. 

           Pořad bohoslužeb      
   v Uherském Brodě - Újezdci 
den a lit. oslava rok 2019 hod. úmysly

 

2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

 NEDĚLE BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

28.4. 7:45 za ro. Červenkovy a Boží požehnání pro ž. r. T227
9:45 za farníky
16:30 Pobožnost k Božímu milosrdenství, Te Deum a svátostné požehnání

Pondělí

Svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy

29.4.    
17:30 za + Annu A Josefa Toralovy, živou a + rodinu
Úterý 30.4. 7:30 na úmysl apoštolátu modlitby
   

Středa

 sv. Josefa, dělníka

1.5.    
15:00 pohřeb pana Karla Řeháka

Čtvrtek

Památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve

2.5. 17:00 modlitba růžence a májová pobožnost po mši svaté
17:30 za živou a + rodinu

Pátek

Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů

3.5. 17:00 modlitba růžence a májová pobožnost po mši svaté
17:30 na poděkování Pánu Bohu za živou r. Kročovu
Sobota                           4.5. 7:00 modlitba růžence a májová pobožnost po mši svaté
7:30 za + ro. Mudrákovy, syna Václava a duše v oč.

 

 

3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 

5.5. 7:45 za + Marii Kovaříkovu, dvoje ro. a živou r.
9:45 za farníky
16:30 Májová pobožnost u kaple sv. Anny v Těšově

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

Děkuji všem, kdo se zapojili v postní době do vedení pobožností Křížové cesty, liturgie Svatého týdne, velikonoc a připravili kostel na svátky.

Přeji všem požehnané a radostné prožívání doby velikonoční.

Dnes bude žehnání pokrmů.

V době velikonoční se modlíme a zpíváme místo Anděl Páně, Vesel se nebes Královno.

Na farní pouť pojedeme autobusem ve středu 8. května 2019 do Vranova nad Dyjí. Zapisujte se ještě co nejdříve, a to nezávazně, abychom věděli, jestli máme objednat další autobus. Cestovné zaplaťte paní Novotné, děti a studenti platí polovinu.

V sobotu 27. dubna 2019 chtějí vstoupit do stavu manželského v kostele v Újezdci u Luhačovic pan Martin Suchánek z Bánova se slečnou Martinou Dleštíkovou z Těšova.

Příští neděli při bohoslužbě v 9:45 budou představeny farníkům děti, které letos přistoupí k prvnímu svatému přijímání.

Oznamujeme, že 1. května 2019 uzavřou v klášterním kostele v Uherském Brodě církevní sňatek pan Petr Bláha z Uherského Ostrohu a slečna Marie Kovaříková z Těšova.

           Pořad bohoslužeb      
   v Uherském Brodě - Újezdci 
den a lit. oslava rok 2019 hod. úmysly

 

 

HOD BOŽÍ VELIKONOČNÍ

21.4. 7:45 za farníky
9:45 za Boží požehnání pro r. Crlovu a zemřelou r.
   

 

Pondělí velikonoční

22.4. 9:00 za + Josefa Kudelu, živou a + rodinu
   
Úterý 23.4.    
15:00  pohřeb pana Jaroslava Škubala
Středa 24.4.    
17:30 Za Al. a Annu Kubíkovy a jejich rodinu
Čtvrtek 25.4.    
17:30 za + Tomáše Lekeše a rodiče
Pátek 26.4. 16:30 Soukromá adorace NSO
17:30 na poděkování za 50 let společného života  Ú86
Sobota                           27.4. 7:30 za ž. r. Lukašíkovu, dvoje + rodiče a br. Václava
18:00  bohoslužba v Polichně

 

2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

 

NEDĚLE BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

28.4. 7:45 za ro. Červenkovy a Boží požehnání pro ž. r. T227
9:45 za farníky
16:30 Pobožnost k Božímu milosrdenství, Te Deum a svátostné požehnání

Květná neděle

Dnes začíná Svatý týden. Zvlášť významné jsou dny:

Zelený čtvrtek: připomínáme si ustanovení Eucharistie, svátost kněžství a smrtelnou úzkost Pána Ježíše v Getsemanské zahradě.

Velký pátek: vzpomínáme na utrpení, smrt a uložení mrtvého těla Pána Ježíše do hrobu. Je to den přísného postu od masa a ujmy.

Bílá sobota: po celý den bdí církev u hrobu Pána Ježíše, až v noci si připomínáme Kristovo zmrtvýchvstání, slavíme křestní bohoslužbu a zpíváme radostné velikonoční aleluja.

Příští neděle bude slavnost Zmrtvýchvstání Páně, Hod Boží velikonoční. Je to nejvýznamnější svátek církevního roku. Už tradičně se tento den žehnají pokrmy. Doneste si je k požehnání z domova.

Poctivou účastí na bohoslužbách Svatého týdne si vykonáme dobrou duchovní obnovu.

O Velkém pátku a Bílé sobotě můžete do pokladničky u Božího hrobu podpořit křesťany a kostely ve Svaté zemi.

V sobotu jsou zvány děti v 10 hodin na pobožnost u Božího hrobu. Sobotní noční vigilie není vhodná pro děti pro svou délku.

Ve čtvrtek bude kostel otevřený hodinu po bohoslužbě. Po bohoslužbě bude společná adorace v Getsemanské zahradě. V pátek bude kostel otevřený po celý den a hodinu po obřadech, a v sobotu po celý den. V sobotu se pomodlíme společně se zájemci v 7 hodin Četbu a Ranní chvály z breviáře.

Prosím zapište se na adorační službu, aby nezůstal v pátek a v sobotu otevřený kostel bez dozoru.

Příští neděli bude sbírka na potřeby Arcibiskupského kněžského semináře v Olomouci.

Pro velikonoční vigilii si můžete v zadu v kostele koupit paškálky.

           Pořad bohoslužeb      
   v Uherském Brodě - Újezdci 
den a lit. oslava rok 2019 hod. úmysly

 

 

KVĚTNÁ NEDĚLE

14.4. 7:45 za farníky
9:45 za + ro. Jana a Ludmilu Lekešovy a ž. r.
15:00  Pobožnost Křížové cesty
Pondělí 15.4.    
17:30 za + Marii a Rudolfa Příhodovy a živou r.
Úterý 16.4. 7:30 na úmysl apoštolátu modlitby
   
Středa 17.4. 17:00  Pobožnost Křížové cesty
17:30 za + Rostislava Doležálka a rodiče

Čtvrtek

ZELENÝ ČTVRTEK

18.4.    
17:30 za živé a + kněze, kteří působili v naši farnosti

Pátek

VELKÝ PÁTEK

19.4. 15:00  Pobožnost Křížové cesty
17:30  VELKOPÁTEČNÍ OBŘADY

 

Sobota

 BÍLÁ SOBOTA

20.4. 7:00 SPOLEČNÁ MODLITBA ČETBY A RANNÍCH CHVAL
10:00 POBOŽNOST DĚTÍ U BOŽÍHO HROBU
20:00  za všechny pokřtěné

 

 

HOD BOŽÍ VELIKONOČNÍ

21.4. 7:45 za farníky
9:45 za Boží požehnání pro r. Crlovu a zemřelou r.
   


5. neděle postní

V sobotu se bude konat diecézní setkání mládeže v Přerově. Více informací najdete na vývěsce v předsíni kostela.

V týdnu před Květnou nedělí (7. - 14. 4. 2019) proběhne „Týden modliteb za mládež“, který je vyhlášen biskupy. Budeme na to myslet v modlitbách.

Sobotu od 14:00 do 15:30 si můžete vykonat svátost smíření před velikonočními svátky. Bude zde zpovídat pět přespolních kněží.

Příští neděle bude Květná. Na začátku bohoslužeb si připomeneme vjezd Pána Ježíše do Jeruzaléma jako krále, bude žehnání jívových ratolestí. Hrubá mše svatá začne venku před kostelem.

Příští neděli ukončíme Postní almužnu. Schránku můžete vložit příští neděli do košíku jako obětní dar. Děti jej přinesou při hrubé mši svaté.

           Pořad bohoslužeb      
   v Uherském Brodě - Újezdci 
den a lit. oslava rok 2019 hod. úmysly

 

 

5. neděle postní

7.4. 7:45 za farníky
9:45 za Annu Šišákovu
15:00  Pobožnost Křížové cesty
Pondělí 8.4.    
17:30 za + rodiče a švagrovou                           T281
Úterý 9.4. 7:30 za + Ladislava Vysloužila
   
Středa 10.4. 17:00  Pobožnost Křížové cesty
17:30 za + manžela a syna Vaškujovy a d. v oč.      Ú3
Čtvrtek 11.4.    
17:30 za Boží ochranu pro ž. r. a + ro Kelíškovy a Janoškovy
Pátek 12.4. 17:00  Pobožnost Křížové cesty
17:30 za Annu a Antonína Manovy, syna Josefa a ž. r.
Sobota 13.4. 7:30 na úmysl apoštolátu modlitby
14:00 velikovoční svátost smíření

 

 

KVĚTNÁ NEDĚLE

14.4. 7:45 za farníky
9:45 za + ro. Jana a Ludmilu Lekešovy a ž. r.
15:00  Pobožnost Křížové cesty