Ohlášky

33. neděle v mezidobí

Vzadu na stojanu jsou ke koupi adventní kalendáříky.

Rodičovský klub vás zve na výrobu adventních věnců v sobotu 30. listopadu od 13:00 do 16:30 do jídelny ZŠ v Újezdci.

           Pořad bohoslužeb      
   v Uherském Brodě - Újezdci 
den a lit. oslava rok 2019 hod. úmysly

 

33. neděle v mezidobí                

17.11. 7:45 za r. Šustkovu, + rodiče, syna a švagra
9:45 za farníky
   
Pondělí 18.11.    
17:30  
Úterý 19.11. 7:30 na úmysl apoštolátu modlitby
   
Středa 20.11.    
17:30 za + ro. Tomáše a Marii Šmídovy a živou r.

Čtvrtek

Památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě

21.11.    
17:30  

Pátek

Památka sv. Cecílie, panny a mučednice

22.11. 16:30  soukromá adorace NSO
17:30 za živou r. Masařovu a + rodiče

Sobota

 Sobotní památka Panny Marie

23.11. 7:30 za + rodiče Pijákovy a Velecké
   

 

SLAVNOST

JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

24.11. 7:45 za farníky
9:45 za Boží požehnání pro r. Crlovu a + příbuzné
   

32. neděle v mezidobí

Příští neděli se bude konat sbírka pro charitu.

Ve čtvrtek bude setkání seniorů v klubovně na faře v 15:00 hodin.

           Pořad bohoslužeb      
   v Uherském Brodě - Újezdci 
den a lit. oslava rok 2019 hod. úmysly

 

32. neděle v mezidobí                

10.11. 7:45 za farníky
9:45 za živé a zemřelé Anežky z farnosti
   

Pondělí

Památka sv. Martina Tourského, biskupa

11.11.    
17:30 na úmysl apoštolátu modlitby

Úterý

Památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka

12.11. 7:30 za dobrodince
   

Středa

 Památka sv. Anežky České, panny

13.11.    
17:30 za r. Šiškovu, + rodiče, r. Remešovu a syna
Čtvrtek 14.11.    
17:30 za ž. r. Červenkovu, + Dagmaru Pavlíkovu a dvoje rodiče
Pátek 15.11. 16:30  soukromá adorace NSO
17:30 za + ro. Uhříčkovy, Puklovy a živou r.

Sobota

 Sobotní památka Panny Marie

16.11. 11:30 na poděkování za ročník 1959 se vzpomínkou na zemřelé
   

 

33. neděle v mezidobí                

17.11. 7:45 za r. Šustkovu, + rodiče, syna a švagra
9:45 za farníky
   

31. neděle v mezidobí

Odpustky pro duše v očistci: ve dnech od 1. do 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé; v ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné.

V sobotu 9. listopadu 2019 si udělí ve Chvalkovicích na Hané  svátost manželství pan Martin Petřík z Újezdce u Luhačovic a slečna Kristýna Neckářová z Chvalkovic na Hané.

           Pořad bohoslužeb      
   v Uherském Brodě - Újezdci 
den a lit. oslava rok 2019 hod. úmysly

 

31. neděle v mezidobí                

3.11. 7:45 za r. Kozubíkovu a + rodiče
9:45 za farníky
14:00 NA HŘBITOVĚ - pobožnost za zemřelé

Pondělí

Památka sv. Karla Boromejského, biskupa

4.11.    
17:30 za + rodiče a sourozence
Úterý 5.11. 7:30 ea + sourozence Pijákovy a dvoje rodiče   Ú241
   
Středa 6.11.    
17:30 za + Václava Matúše, ro. Řezníčkovy a ž. r.

Čtvrtek

Den modliteb za kněžská povolání

7.11.    
17:30 za + Andělu Josefíkovu, manžela a duše v oč.
Pátek 8.11. 16:30  soukromá adorace NSO
17:30 na poděkování Pánu Buhu a + rodiče Kelíškovy

Sobota

 Svátek Posvěcení lateránské baziliky

9.11. 7:30 za r. Šidlovu, Kusákovu a zemřelé
   

 

32. neděle v mezidobí                

10.11. 7:45 za farníky
9:45 za živé a zemřelé Anežky z farnosti
   

30. neděle v mezidobí

V říjnu si můžete brát ostatek a obrázek svaté Zdislavy domů do rodiny. Po mši svaté si je vezmete, při nich se budete doma s pozvanými sousedy a přáteli modlit ke sv. Zdislavě za posvěcení rodin. Další den je vrátíte před mší svatou do kostela, aby si je mohla vzít po mši svaté další rodina. Vzadu v kostele na stolku je rozpis, kde se zájemci napíší. K dispozici je také sešitek modliteb, novena k této světici.

Říjen je měsíc zasvěcený modlitbě posvátného růžence.

Ve čtvrtek a v pátek navštívím naše nemocné a seniory.

Do sbírky na misie jste minulou neděli věnovali 17 110,- korun. Všem dárcům upřímně děkuji.

Odpustky pro duše v očistci: ve dnech od 1. do 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé; v ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné.

           Pořad bohoslužeb      
   v Uherském Brodě - Újezdci 
den a lit. oslava rok 2019 hod. úmysly

 

30. neděle v mezidobí                

27.10. 7:45 za farníky
9:45 za + Annu Šustkovu, dvoje rodiče a živou r.
   

Pondělí

Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů

28.10.    
17:30 na úmysl apoštolátu modlitby
Úterý 29.10.    
15:00  pohřeb paní Marie Lekešové
Středa 30.10.    
17:30 za + manžela a  ž. r.                                   Ú256
Čtvrtek 31.10.    
17:30 za + P. Pavla Kupku

Pátek

Slavnos VŠECH SVATÝCH

1.11. 16:30  soukromá adorace NSO
17:30 za živé a zemřelé kněze, kteří působili v naši farnosti

Sobota

 

 Vzpomínka

NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ

2.11. 7:30 na úmysl svatého Otce
8:30  za všechny věrné zemřelé
17:00  bohoslužba v Polichně

 

31. neděle v mezidobí                

3.11. 7:45 za r. Kozubíkovu a + rodiče
9:45 za farníky
14:00 NA HŘBITOVĚ - pobožnost za zemřelé