Ohlášky

24. neděle v mezidobí

Evropské zvony se rozezní 21. 9. 2018 v 18 – 18:15 hodin na oslavu Mezinárodního dne míru.

 Mládež je zvána na mši svatou pro studenty s promluvou na téma POVOLÁNÍ ŽÍT, která se koná v pátek 21. 9. 2018 v 18 hodin ve farním kostele v Uherském Brodě a dále pokračuje program na faře.

 Všechny děti, které chodí do vyučování náboženství ve škole a předškoláčci, ať si připevní svůj symbol se jménem a příjmením na vývěsku, aby si na symbol mohly každou neděli ve školním roce připevnit samolepku.

 Rozvrh vyučování náboženství najdete vyvěšen na nástěnce. Každou středu je při bohoslužbě katecheze pro děti 1. až 5. třídy. Prosím rodiče, aby děti posílali.

           Pořad bohoslužeb      
   v Uherském Brodě - Újezdci 
den a lit. oslava rok 2018 hod. úmysly

 

24. neděle v mezidobí

16.9. 7:45 za Ludmily z farnosti
9:45 za + ro. Šustkovy, syna, zetě a živou r.
   
Pondělí 17.9.    
18:30 (fundační mše) za zemřelé dárce
Úterý 18.9.    
7:30 na úmysl apoštolátu modlitby
Středa 19.9.    
17:30  

Čtvrtek

Památka sv. Ondřeje Taegona, kněze a druhů, mučedníků

20.9.    
18:30  

Pátek

Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty

21.9. 17:30  soukromá adorace NSO
18:30 za živé a + šedesátníky z farnosti

Sobota

 Sobotní památka Panny Marie

22.9. 7:30 za + Václava Lekeše a živou rodinu
   

 

25. neděle v mezidobí

23.9. 7:45  za farníky
9:45 za + Františka Vaškovice a živou r.
   

23. neděle v mezidobí

 Všechny děti, které chodí do vyučování náboženství ve škole a předškoláčci, ať si připevní svůj symbol se jménem a příjmením na vývěsku, aby si na symbol mohly každou neděli ve školním roce připevnit samolepku.

 Rozvrh vyučování náboženství najdete vyvěšen na nástěnce. Začneme vyučovat ve středu 12. září. Každou středu je při bohoslužbě katecheze pro děti 1. až 5. třídy. Prosím rodiče, aby děti posílali.

           Pořad bohoslužeb      
   v Uherském Brodě - Újezdci 
den a lit. oslava rok 2018 hod. úmysly

 

23. neděle v mezidobí

9.9. 7:45  za farníky
9:45 za Stanisla Lekeše s přímluvou k Panně Marii za živou r.
   
Pondělí 10.9.   bohoslužba nebude
   
Úterý 11.9.   bohoslužba nebude
   

Středa

 Jména Panny Marie

12.9.    
17:30 za + Josefa a Jarmilu Buchtovy

Čtvrtek

Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve

13.9.    
18:30 za + Marii Kovaříkovu, dvoje rodiče a živou r.

Pátek

Svátek Povýšení svatého Kříže

14.9. 17:30  soukromá adorace NSO
18:30 za + Barboru a Josefa Důbravovy a živou r.

Sobota

 Památka Panny Marie Bolestné

15.9. 7:30 za + ro. Kusákovy a syna
19:00  bohoslužba v Polichně

 

24. neděle v mezidobí

16.9. 7:45  za farníky
9:45 za + ro. Šustkovy, syna, zetě a živou r.
   

22. neděle v mezidobí

 Dnes odpoledne pojede na farní pouť k Panně Marii na Provodov autobus ze zastávek ve 13 hodin.

 Ve čtvrtek bude v 16 hodin první poprázdninové setkání seniorů v klubovně na faře.

 Ve čtvrtek a v pátek navštívím doma naše nemocné a seniory.

 Letos se bude konat pouť našeho děkanátu na Velehrad za obnovu rodin a duchovní povolání v sobotu 8. září 2018. Program v bazilice začíná v 15 hodin.

 Rozvrh vyučování náboženství najdete vyvěšen na nástěnce. Začneme vyučovat ve středu 12. září.

           Pořad bohoslužeb      
   v Uherském Brodě - Újezdci 
den a lit. oslava rok 2018 hod. úmysly

 

22. neděle v mezidobí

2.9. 7:45  za farníky
9:45 za  Václava Dleštíka a ž. r.
   

Pondělí

Památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve

3.9.    
18:30 za nemocné rodiče s přímluvou k Panně Marii

Úterý

 Památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve

4.9. 7:30 Za + Cyrila a Justinu Zalešákovy, syna, dceru a duše v oč.
   

Středa

 Sv. Terezie z Kalkaty

5.9.    
17:30 za rodiče Kročovy a živou rodinu

Čtvrtek

Den modliteb za kněžská povolání

6.9.    
18:30  

Pátek

První pátek v měsíci

7.9. 17:30  soukromá adorace NSO
18:30 za + Josefa Záviška a živou rodinu

Sobota

 Svátek Narození Panny Marie

8.9. 7:30 za živé a + pětasedmdesátníky z farnosti
   

 

23. neděle v mezidobí

9.9. 7:45  za farníky
9:45 za Stanisla Lekeše s přímluvou k Panně Marii za živou r.
   

 

21. neděle v mezidobí

 Na stolku za lavicemi si můžete vzít formulář přihlášky do vyučování náboženství ve škole pro školáky pro školní rok 2018 – 2019. Vyplněnou přihlášku odevzdejte co nejdřív na faře nebo v sakristii. Na ZŠ druhého stupně v Uherském Brodě se také vyučuje římskokatolické náboženství. Na Katolické škole je toto zařazeno do vzdělávacího programu.

 V neděli odpoledne 2. září 2018 se uskuteční tradiční farní pouť k Panně Marii na Provodov. Autobus pojede ze zastávek ve 13 hodin.

 Pan arcibiskup Mons. Jan Graubner zve všechny diecezány do katedrály v Olomouci na děkovnou bohoslužbu v sobotu 1. září 2018 v 10:30 u příležitosti jeho sedmdesátých narozenin. Účastníci jsou po bohoslužbě zváni na občerstvení v zahradě vedle katedrály.

 Příští neděli, na začátku nového školního roku požehnám školákům a jejich školní tašky při hrubé mši svaté. Děti doneste si na tuto mši svatou své školní tašky a batůžky.

 Letos se bude konat pouť našeho děkanátu na Velehrad za obnovu rodin a duchovní povolání v sobotu 8. září 2018. Kdo by chtěl jet autobusem z Újezdce a Těšova, ať se přihlásí u paní Novotné.

 Na stolku za lavicemi jsou podpisové archy petice na podporu definice manželství zakotvené v naši Ústavě, která se bude projednávat v Parlamentu. Jménem pana arcibiskupa prosím, aby jste ji podpořili svým podpisem.

           Pořad bohoslužeb      
   v Uherském Brodě - Újezdci 
den a lit. oslava rok 2018 hod. úmysly

 

21. neděle v mezidobí

26.8. 7:45  za farníky
9:45 za + Marii Šmídovou, ro. Dubravovy, Šmídovy a dar zdraví pro živou rodinu
11:00 bohoslužba v Polichně, sv. Bartoloměje, apoštola

Pondělí

Památka sv. Moniky

27.8.    
18:30 za + Jana Šobáně a živou rodinu 

Úterý

 Památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve

28.8. 7:30 za + P. Jaroslava Joška k 10. výročí úmrtí
   

Středa

 Památka umučení sv. Jana Křtitele

29.8.    
18:30 za našeho arcibiskupa Mons. Jana Graubnera k jeho 70. narozeninám
Čtvrtek 30.8.    
15:30  pohřeb pana Miroslava Rachůnka
Pátek                                    31.8.    
18:30 za + rodiče Velecké a syna

Sobota

 Sobotní památka Panny Marie                        

1.9.    bohoslužba nebude
   

 

22. neděle v mezidobí

2.9. 7:45  za farníky
9:45 za  Václava Dleštíka a ž. r.
   

20. neděle v mezidobí

Na stolku za lavicemi si můžete vzít formulář přihlášky do vyučování náboženství ve škole pro školáky pro školní rok 2018 – 2019. Vyplněnou přihlášku odevzdejte co nejdřív na faře nebo v sakristii. Na ZŠ druhého stupně v Uherském Brodě se také vyučuje římskokatolické náboženství. Na Katolické škole je toto zařazeno do vzdělávacího programu.

V neděli odpoledne 2. září 2018 se uskuteční tradiční farní pouť k Panně Marii na Provodov. Pojede autobus, zájemci, kteří se chcete dopravit autobusem, zapište se na papír, který najdete na stolku za lavicemi v kostele.

Pan arcibiskup Mons. Jan Graubner zve všechny diecezány do katedrály v Olomouci na děkovnou bohoslužbu v sobotu 1. září 2018 v 10:30 u příležitosti jeho sedmdesátých narozenin. Účastníci jsou po bohoslužbě zváni na občerstvení v zahradě vedle katedrály. V naši farnosti budeme na něj pamatovat mší svatou v den jeho jubilea ve středu 29. srpna v 18:30.

Letos se bude konat pouť našeho děkanátu na Velehrad za obnovu rodin a duchovní povolání v sobotu 8. září 2018. Kdo by chtěl jet autobusem z Újezdce a Těšova, ať se přihlásí u paní Novotné.

           Pořad bohoslužeb      
   v Uherském Brodě - Újezdci 
den a lit. oslava rok 2018 hod. úmysly

 

20. neděle v mezidobí

19.8. 7:45  za farníky
9:45 za Ludmilu a Jaroslava Kovaříkovy, živou a + r.
   

Pondělí

Památka sv. Bernarda, opata a učitele církve

20.8.    
18:30  

Úterý

 Památka sv. Pia X., papeže

21.8. 7:30 na úmysl apoštolátu modlitby
   

Středa

 Památka Panny Marie Královny

22.8.    
18:30 za + Václava Buráně, syna a ž. r.
Čtvrtek 23.8.    
18:30 za + Petra Lekeše, rodiče a živou rodinu

Pátek

Svátek sv. Bartoloměje, apoštola

24.8.    
18:30 za + Josefa Lisoňka, dvoje rodiče a živou r.

Sobota

 Sobotní památka Panny Marie

25.8. 7:30 za + rodiče a živou rodinu                       Ú252
   

 

21. neděle v mezidobí

26.8. 7:45  za farníky
9:45 za + Marii Šmídovou, ro. Dubravovy, Šmídovy a dar zdraví pro živou rodinu
11:00 bohoslužba v Polichně, sv. Bartoloměje, apoštola

19. neděle v mezidobí

Na stolku za lavicemi si můžete vzít formulář přihlášky do vyučování náboženství ve škole pro školáky pro školní rok 2018 – 2019. Vyplněnou přihlášku odevzdejte co nejdřív na faře nebo v sakristii. Na ZŠ druhého stupně v Uherském Brodě se také vyučuje římskokatolické náboženství. Na Katolické škole je toto zařazeno do vzdělávacího programu.

Ve středu bude slavnost Nanebevzetí Panny Marie. Je to zasvěcený svátek, všichni jste zváni na bohoslužbu.

V neděli odpoledne 2. září 2018 se uskuteční tradiční farní pouť k Panně Marii na Provodov. Pojede autobus, zájemci, kteří se chcete dopravit autobusem, zapište se na papír, který najdete na stolku za lavicemi v kostele.

Pan arcibiskup Mons. Jan Graubner zve všechny diecezány do katedrály v Olomouci na děkovnou bohoslužbu v sobotu 1. září 2018 v 10:30 u příležitosti jeho sedmdesátých narozenin. Účastníci jsou po bohoslužbě zváni na občerstvení v zahradě vedle katedrály. V naši farnosti budeme na něj pamatovat mší svatou v den jeho jubilea ve středu 29. srpna v 18:30.

Letos se bude konat pouť našeho děkanátu na Velehrad za obnovu rodin a duchovní povolání v sobotu 8. září 2018. Více informací najdete na vývěsce.

           Pořad bohoslužeb      
   v Uherském Brodě - Újezdci 
den a lit. oslava rok 2018 hod. úmysly

 

19. neděle v mezidobí

12.8. 7:45  za farníky
9:45 za živou rodinu Rekovu, Švrčinovu, Karáskovu a zemřelé příbuzné
   
Pondělí 13.8.    
18:30 za + Jana Kubíka, syna a + rodiče

Úterý

 Památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, Kněze a mučedníka

14.8.    
15:30  pohřeb pana Josefa Hruboše

Středa

 Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

15.8.    
18:30 za + rodiče Hrubošovy a Zvonkovy
Čtvrtek 16.8.    
18:30  
Pátek 17.8.    
18:30 za + Petra Lekeše, duše v očistci, živou a + r.

Sobota

 Sobotní památka Panny Marie

18.8. 7:30  
   

 

20. neděle v mezidobí

19.8. 7:45  za farníky
9:45 za Ludmilu a Jaroslava Kovaříkovy, živou a + r.
   

18. neděle v mezidobí

Od pondělí do pátku budu na duchovním cvičení. Kdyby bylo nutné vypravit pohřeb, může být v pátek odpoledne.

           Pořad bohoslužeb      
   v Uherském Brodě - Újezdci 
den a lit. oslava rok 2018 hod. úmysly

 

18. neděle v mezidobí

5.8. 7:45  za farníky
9:45  
   

Pondělí

Svátek Proměnění Páně

6.8. 7:30  na úmysl apoštolátu modlitby
   
Úterý 7.8.    bohoslužba nebude
   

Středa

 Památka sv. Dominika, kněze

8.8.    
18:30  bohoslužba slova se svatým přijímáním

Čtvrtek

Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy

9.8.    
18:30  bohoslužba slova se svatým přijímáním

Pátek

Svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka

10.8.    
18:30 za + rodiče, sourozence a švagrovou
SobotaPamátka sv. Kláry, panny 11.8. 7:30  za členy živého růžence
19:00  Bohoslužba v Polichně

 

19. neděle v mezidobí

12.8. 7:45  za farníky
9:45  
   

17. neděle v mezidobí

Dnes bude hrubá mše svatá v 9:45 u kaple sv. Anny v Těšově.

 Ve čtvrtek 2. srpna pojedou autobusy na farní pouť na Svatý Hostýn v 7:00 hodin z autobusových zastávek z Těšova a Újezdce . Vemte si kancionály.

Naše nemocné a seniory navštívím ve středu v Újezdci a v pátek v Těšově.

 

           Pořad bohoslužeb      
   v Uherském Brodě - Újezdci 
den a lit. oslava rok 2018 hod. úmysly

 

17. neděle v mezidobí

29.7. 7:45  za farníky
9:45 U KAPLE SV. ANNY V TĚŠOVĚ
  ZA ŽIVÉ A ZEMŘELÉ ANNY Z FARNOSTI 
Pondělí 30.7.    
18:30  

Úterý

 Památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze

31.7. 7:30  na úmysl apoštolátu modlitby
   

Středa

 Památka sv. Alfosa z Liguori, biskupa a učitele církve

1.8.    
18:30  

Čtvrtek

Den modliteb za kněžská povolání

2.8.    farní pouť na Svatý Hostýn
   

Pátek

První pátek v měsíci

3.8. 17:30  soukromá adorace NSO
18:30  za nová kněžská povolání

Sobota

 Památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze

4.8. 7:30 za + ro. Jana a Ludmilu Lekešovy
   

 

18. neděle v mezidobí

5.8. 7:45  za farníky
9:45  
   

16. neděle v mezidobí

 Ve čtvrtek 2. srpna pojedeme autobusy na tradiční farní pouť na Svatý Hostýn. Ti, kdo chtějí jet autobusem se zapíší na papír na stolku za lavicemi v kostele a cestovné zaplatí paní Novotné. Na zpáteční cestě se zastavíme ke krátké pobožnosti v novém kostele svatého Václava v Sazovicích.

Příští neděli po svátku sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie bude hrubá mše svatá v 9:45 u kaple sv. Anny v Těšově.

           Pořad bohoslužeb      
   v Uherském Brodě - Újezdci 
den a lit. oslava rok 2018 hod. úmysly

 

16. neděle v mezidobí

22.7. 7:45  za farníky
9:45 za ž. a + r. Niklovu, duše v očistci a dar zdraví
   

Pondělí

Svátek sv. Brigity, řeholnice, patrnky Evropy

23.7.    
18:30  
Úterý 24.7. 7:00  na úmysl apoštolátu modlitby
   

Středa

 Svátek sv. Jakuba, apoštola                     

25.7.    
18:30  

Čtvrtek

Památka sv. Anny a Jáchyma, rodičů Panny Marie

26.7.    
15:30  pohřeb pana Oldřicha Durďáka

Pátek

Památka sv. Gorazda a druhů

27.7.    
18:30 za + ro. Moravanské a ž. r.

Sobota

 Sobotní památka Panny Marie

28.7. 7:30 za + bratra Josefa, ro. Bachůrkovy a živou r.
 19:00  bohoslužba v Polichně 

 

17. neděle v mezidobí

29.7. 7:45  za farníky
9:45 U KAPLE SV. ANNY V TĚŠOVĚ
  ZA ŽIVÉ A ZEMŘELÉ ANNY Z FARNOSTI