Ohlášky

3. neděle postní

V pondělí bude slavnost Zvěstování Páně. Je to den modliteb za úctu k počatému životu a nenarozené děti. Jste zváni na bohoslužbu.

Katolická základní škola v Uherském Brodě zve všechny předškoláky a jejich rodiče na zápis do 1. třídy na školní rok 2019/2020 od 13 hodin v budově l. stupně na Jirchářské 823. Děkujeme za vaše modlitby a podporu.

           Pořad bohoslužeb      
   v Uherském Brodě - Újezdci 
den a lit. oslava rok 2019 hod. úmysly

 

 

3. neděle postní

24.3. 7:45 za farníky
9:45 za Boží požehnání pro r. Dětskou, + maminku a babičku
15:00  Pobožnost Křížové cesty

Pondělí

Slavnost Zvěstování Páně

25.3.    
17:30 na poděkování s prosbou o dary Ducha Svatého pro živou rodinu
Úterý 26.3.    bohoslužba nebude
   
Středa 27.3. 17:00  Pobožnost Křížové cesty
17:30  na úmysl dárce
Čtvrtek 28.3.    
15:00  pohřeb pana Bedřicha Suchánka
Pátek 29.3. 17:00  Pobožnost Křížové cesty
17:30 za + ro. Anastazii a Fr. Uhrovy a živou r.
Sobota 30.3. 7:30 za ro. Kundratovy, Josefíkovy a duše v oč.
17:00  bohoslužba v Polichně

 

 

4. neděle postní

31.3. 7:45 za farníky
9:45 za + Petra Lekeše a živou rodinu
15:00  Pobožnost Křížové cesty

2. neděle postní

V úterý bude slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie. Je to zasvěcený svátek, všichni jste zváni na bohoslužbu.

Katolická základní škola v Uherském Brodě zve všechny budoucí prvňáčky a jejich rodiče na další  Předškoličku, která proběhne vyjímečně V ÚTERÝ 19.3. v prostorách městské tělocvičny na Mariánském náměstí. Sraz v 15.50 hod. Více se dozvíte na internetových stránkách nebo přímo v kanceláři školy.

           Pořad bohoslužeb      
   v Uherském Brodě - Újezdci 
den a lit. oslava rok 2019 hod. úmysly

 

 

2. neděle postní

17.3. 7:45 za Josefy z farnosti
9:45 za + Jaroslava Novotného, ro. a živou r.
15:00  Pobožnost Křížové cesty
Pondělí 18.3.    
17:30 za + ro. Řezníčkovy, Hanákovy a duše v oč.

Úterý

 Slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie

19.3.    
17:30  za farníky
Středa 20.3. 17:00  Pobožnost Křížové cesty
17:30 za ž. r., + rodiče, sestru a d. v oč.           Ú148
Čtvrtek 21.3.    
17:30 za + Jaroslava Vlčnovského a ž. rodinu
Pátek 22.3. 17:00  Pobožnost Křížové cesty
17:30 za + manžela, dvoje rodiče a duše v oč.     Ú206
Sobota 23.3. 7:30  
   

 

 

3. neděle postní

24.3. 7:45 za farníky
9:45 za Boží požehnání pro r. Dětskou, + maminku a babičku
15:00  Pobožnost Křížové cesty