Ohlášky

16. neděle v mezidobí

Příští neděli bude mše svatá v 9:45 u kaple v Těšově.

Ve čtvrtek 1. srpna pojedeme autobusy na tradiční farní pouť na Svatý Hostýn. Ti, kdo chtějí jet autobusem, se zapíší na papír na stolku za lavicemi v kostele a cestovné zaplatí paní Novotné.

Charita v Uherském Brodě pořádá sbírku školních potřeb pro děti ze sociálně slabých rodin v regionu. Sbírka potrvá do konce srpna. Další podrobnosti si přečtěte na vývěsce v kostele.

           Pořad bohoslužeb      
   v Uherském Brodě - Újezdci 
den a lit. oslava rok 2019 hod. úmysly

 

16. neděle v mezidobí       

21.7. 7:45 za + Oldřicha Durďáka, ž. a + rodinu
9:45  za farníky
   

Pondělí

Svátek sv. Marie Magdalény

22.7.    
18:30 na dobrý úmysl                                         Ú256

Úterý

 Svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy

23.7. 7:30 za + bratra, dvoje ro. a dar zdraví pro ž. r.   Ú196
   
Středa 24.7.    
18:30 za + Vojtěcha Josefíka

Čtvrtek

Svátek sv. Jakuba, apoštola

25.7.    
18:30 za nemocnou osobu

Pátek

Památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie

26.7.    
18:30 za + Miroslava Pláška, manželku a duše v oč.

Sobota

 Památka sv. Gorazda a druhů                          

27.7.    
19:00 za ro. Velecké a bratra Jaroslava

 

17. neděle v mezidobí       

28.7. 7:45 za farníky
9:45 U KAPLE V TĚŠOVĚ - za živé a + Anny z farnosti
   

15. neděle v mezidobí

Charita v Uherském Brodě pořádá sbírku školních potřeb pro děti ze sociálně slabých rodin v regionu. Sbírka potrvá do konce srpna. Další podrobnosti si přečtěte na vývěsce v kostele.

           Pořad bohoslužeb      
   v Uherském Brodě - Újezdci 
den a lit. oslava rok 2019 hod. úmysly

 

15. neděle v mezidobí       

14.7. 7:45  za farníky
9:45 na poděkování za 40. let manželství, životní jubileum a + Růženu Baťovu
   

Pondělí

Památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve

15.7.    
18:30 za dobrodince církve

Úterý

 Panny Marie Karmelské

16.7.
 
 15:00  pohřeb pana Antonína Janči z Polichna
Středa 17.7.    
18:30 za + Karla Řeháka
Čtvrtek 18.7.    
18:30 Za Josefa Kundratu, ro. a živou r.
Pátek                                                                                                                   19.7.    
18:30 na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii za 50. roků společného života                             T8

Sobota

 Sobotní památka Panny Marie

20.7.    
19:00  bohoslužba v Polichně

 

16. neděle v mezidobí       

21.7. 7:45 za + Oldřicha Durďáka, ž. a + rodinu
9:45  za farníky
   

14. neděle v mezidobí

Děkuji všem, kdo se zasloužili minulou neděli o pěkné společenství farního odpoledne. Mládeži, že připravila pro děti hry a soutěže, maminkám za zákusky.

           Pořad bohoslužeb      
   v Uherském Brodě - Újezdci 
den a lit. oslava rok 2019 hod. úmysly

 

 

14. neděle v mezidobí       

7.7. 7:45 za dárce církve               (mešní fundace)
9:45 za farníky
   
Pondělí 8.7.    
18:30 za + manžela, ž. a + rodinu                         Ú256
Úterý 9.7.    bohoslužba nebude
   
Středa 10.7.    
18:30 za + P. Alfonza Glose

Čtvrtek

Svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy

11.7.    
18:30 za + miroslava Škubala a ž. r.
Pátek 12.7.    
18:30  
Sobota 13.7.    bohoslužba nebude
   

 

 

15. neděle v mezidobí       

14.7. 7:45  za farníky
9:45 na poděkování za 40. let manželství, životní jubileum a + Růženu Baťovu