Ohlášky

16. neděle v mezidobí

 Ve čtvrtek 2. srpna pojedeme autobusy na tradiční farní pouť na Svatý Hostýn. Ti, kdo chtějí jet autobusem se zapíší na papír na stolku za lavicemi v kostele a cestovné zaplatí paní Novotné. Na zpáteční cestě se zastavíme ke krátké pobožnosti v novém kostele svatého Václava v Sazovicích.

Příští neděli po svátku sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie bude hrubá mše svatá v 9:45 u kaple sv. Anny v Těšově.

           Pořad bohoslužeb      
   v Uherském Brodě - Újezdci 
den a lit. oslava rok 2018 hod. úmysly

 

16. neděle v mezidobí

22.7. 7:45  za farníky
9:45 za ž. a + r. Niklovu, duše v očistci a dar zdraví
   

Pondělí

Svátek sv. Brigity, řeholnice, patrnky Evropy

23.7.    
18:30  
Úterý 24.7. 7:00  na úmysl apoštolátu modlitby
   

Středa

 Svátek sv. Jakuba, apoštola                     

25.7.    
18:30  

Čtvrtek

Památka sv. Anny a Jáchyma, rodičů Panny Marie

26.7.    
18:30  

Pátek

Památka sv. Gorazda a druhů

27.7.    
18:30 za + ro. Moravanské a ž. r.

Sobota

 Sobotní památka Panny Marie

28.7. 7:30 za + bratra Josefa, ro. Bachůrkovy a živou r.
   

 

17. neděle v mezidobí

29.7. 7:45  za farníky
9:45 U KAPLE SV. ANNY V TĚŠOVĚ
  ZA ŽIVÉ A ZEMŘELÉ ANNY Z FARNOSTI 

15. neděle v mezidobí 

Ve čtvrtek 2. srpna pojedeme autobusy na tradiční farní pouť na Svatý Hostýn. Ti, kdo chtějí jet autobusem se zapíší na papír na stolku za lavicemi v kostele a cestovné zaplatí paní Novotné. Na zpáteční cestě se zastavíme ke krátké pobožnosti v novém kostele svatého Václava v Sazovicích. 

V sobotu 21. července chtějí v kostele v Kunovicích vstoupit do stavu svátostného manželství snoubenci Štěpán Mudrák z Újezdce a Zuzana Juračková z farnosti Kunovice.

           Pořad bohoslužeb      
   v Uherském Brodě - Újezdci 
den a lit. oslava rok 2018 hod. úmysly

 

15. neděle v mezidobí

15.7. 7:45 za + ro. Borýsovy, Řezníčkovy a ž. r.
9:45 za farníky
   
Pondělí 16.7.    
18:30  za nemocného manžela
Úterý 17.7. 7:30  na úmysl apoštolátu modlitby
   
Středa 18.7.    
18:30  za nemocnou snachu
Čtvrtek 19.7.    
18:30  
Pátek               20.7.    
18:30 za + Josefa Kundratu, ro. a ž. r.

Sobota

 Sobotní památka Panny Marie                              

21.7. 7:30 za rodiče Velecké, bratra, živou a + rodinu
   

 

16. neděle v mezidobí

22.7. 7:45  za farníky
9:45 za ž. a + r. Niklovu, duše v očistci a dar zdraví
   

14. neděle v mezidobí

 Připomínáme, že v úterý bude mše svatá večer v 18:30. 

Ve čtvrtek a v pátek pan farář navštíví doma naše nemocné a seniory.

           Pořad bohoslužeb      
   v Uherském Brodě - Újezdci 
den a lit. oslava rok 2018 hod. úmysly
14. neděle v mezidobí 8.7. 7:45  
9:45  
   
Pondělí 9.7.    
   bohoslužba nebude
Úterý 10.7.    
18:30 za + děkana P. Josefa Pelce

Středa

 Svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy

11.7.    
18:30  
Čtvrtek 12.7.    
18:30  
Pátek 13.7.    
18:30 za + ro. Lekešovu, Zlatníkovu a ž. r.

Sobota                         

Sobotní památka Panny Marie

14.7. 7:30 za Anežku a Tomáše Kubíkovy, syna Jaromíra a živou rodinu
19:00 bohoslužba v Polichně
15. neděle v mezidobí 15.7. 7:45 za + ro. Borýsovy, Řezníčkovy a ž. r.
9:45 za farníky