Ohlášky

33. neděle v mezidobí

Každý rok slavíme DEN BIBLE. I letos můžete podpořit vydávání Bible příspěvkem do schránky na stolku při vchodu do kostela.

           Pořad bohoslužeb      
   v Uherském Brodě - Újezdci 
den a lit. oslava rok 2018 hod. úmysly

 

33. neděle v liturgickém mezidobí

18.11. 7:45 za farníky
9:45 za + ro. Tomáše a Marii Šmídovy a živou r.
   
Pondělí 19.11.    
17:30 za + Miroslava Rachůnka
Úterý 20.11. 7:30 za + Františku Jančářovou
   

Středa

 Památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě

21.11.    
17:30 za + Josefa Kubíka, rodiče, dceru a Věru Křetinskou

Čtvrtek

Památka sv. Cecílie, panny a mučednice

22.11.    
17:30 za + r. Kusákovu, Šidlovu a živou r.
Pátek 23.11. 7:30 na úmysl apoštolátu modlitby
   

Sobota

 Památka sv. Ondřeje Dung-Laca, kněze a druhů mučedníků

24.11. 7:30 za + Viléma Kreisla
   

 

Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

25.11. 7:45 za farníky
9:45 za + ro. Kelíškovy, syna a jeho manželku a ž. r.
   

32. neděle v mezidobí

Sbírka na potřeby Charity minulou neděli vynesla 9910 korun. Všem dárcům upřímně děkuji.

V neděli 18. listopadu 2018 v 16 hodin se v kostele v Dolním Němčí koná koncert souboru Schola Gregoriana Pragensis s uměleckým vedoucím Davidem Ebenem (www.gregoriana.cz). Mužský vokální soubor bude zpívat středověké skladby se zaměřením k duchovním kořenům českého státu. Vstupné je dobrovolné.

 Dne 11. listopadu si celá Evropa připomene konec první světové války, resp. den, kdy v roce 1918 na všech frontách této války vstoupilo v platnost příměří.

V mnoha zemích Evropy je zvykem si tuto skutečnost vhodným způsobem připomenout, zejména v letošním roce, kdy slavíme 100 let od konce této války.

Česká biskupská konference se připojuje k těmto iniciativám v podobě rozeznění kostelních zvonů.

Prosíme tímto všechny duchovní správce, aby zajistili, že budou v neděli 11. listopadu 2018 v době od 13:30 hodin znít po dobu několika minut kostelní zvony jako připomínka konce této světové války a symbolické uctění památky padlých v první světové válce.

           Pořad bohoslužeb      
   v Uherském Brodě - Újezdci 
den a lit. oslava rok 2018 hod. úmysly

 

32. neděle v liturgickém mezidobí

11.11. 7:45 za farníky
9:45 za živé a + Anežky z farnosti
   

Pondělí

Památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka

12.11.    
17:30 za + Hanu Veleckou

Úterý

 Památka sv. Anežky České, panny

13.11. 7:30 za + Oldřicha Durďáka
   
Středa 14.11.    
17:30 za + ro. Uhříčkovy, Puklovy a živou r.
Čtvrtek 15.11.    
17:30 za + Dagmar Pavlíkovu, ro. Červenkovy a živou r.
Pátek 16.11. 16:30 soukromá adorace NSO
17:30 za + Annu a Tomáše Jančářovy, syna a duše v očistci

Sobota

 Památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice

17.11. 7:30 za + Josefa Hruboše
16:00 bohoslužba v Polichně

 

33. neděle v liturgickém mezidobí

18.11. 7:45 za farníky
9:45 za + ro. Tomáše a Marii Šmídovy a živou r.