Rodičům malých dětí

Osm způsobů, jak maminky mohou vzdělávat děti v katolické víře

Skutky jsou výmluvnější než slova. Způsob, jak denně žijeme, učí naše děti o tom, co to znamená být křesťanem. Překvapilo vás už někdy množství věcí, které chcete, aby se vaše dítě učilo?

Mám batole a jsem opravdu ráda, že se během dne dokážu vcítit do jeho situace. A k veškeré jeho snaze ještě přidejme poslouchání četby, učení se způsobnému stolování, proč je důležité nosit ponožky, když je chladno, a tak bych mohla pokračovat. Každý den mu mohu poskytnout jen určitý počet rozhovorů a vysvětlení. Ale všimla jsem si, kolik se toho naučí z mého příkladu, a často zapomínám, jak mocný je to výchovný nástroj. Když na situaci reaguji klidně, je to vždy lepší, než když jsem rozčilená a netrpělivá – dítě vycítí mou náladu a podle toho jedná. Takže, pokud je můj příklad dobrým způsobem, jak učit batole, proč ho nepoužít, abych mu pomohla dozvědět se o Kristu a co to znamená být křesťanem?

Zde uvádím osm způsobů, jak můžeme dětem ukázat, co je to křesťanství.

1. Vyhraďte si každý den tichou chvilku pro modlitbu
Může to být doba, kdy vaše děti spí. Sice pak neuvidí, že jste zvyklá modlit se, ale díky modlitbě budete lepší maminkou a lepším člověkem. A děti tuto změnu ocení.

2. Modlete se spontánně a nahlas před svými dětmi
Když cestou uslyšíte sanitku, pomodlete se za lidi, kteří utrpěli zranění. Když vezete děti ze školy, vyjádřete, za co jste ten den vděční, tak, že za to nahlas poděkujete Bohu. Děti se rády přidají. Když uslyšíte o nemocném příteli, modlete se nahlas: Pane Ježíši, prosím požehnej mu. Jednejte tak, aby děti považovaly za normální mluvit během dne s Bohem.

3. Mluvte hezky o svých rodičích a o rodičích svého manžela
O osobních křivdách nebo neshodách můžete hovořit, když vás děti neslyší. Důležité však je učit děti úctě k příbuzným, zejména k jejich prarodičům.

4. Berte děti s sebou na mši
Ukazujte jim, že neděle je důležitá. Dokud jsou vaše děti malé, mše pro ně může být stresujícím zážitkem, protože musí sedět a poslouchat. Ale přesto je berte s sebou. Pokud u nich vytvoříte tento návyk, bude snazší pokračovat, až povyrostou.

5. Mluvte hezky o ostatních rodičích
Při rozhovorech s přáteli se vyhýbejte klepům. Klevetění je běžné a je snadné mu propadnout. Není však projevem úcty k člověku, jehož se týká, a zároveň snižuje charakternost osoby, která klevety šíří. Jedním ze způsobů, jak někoho skutečně milovat, zejména toho, kdo vám není zrovna příjemný, je vědomé rozhodnutí mluvit o něm dobře.

6. Zapojte se do pomoci bezdomovcům
Najděte jídelnu pro chudé, kde byste mohla pomáhat jako dobrovolnice nebo na ulici hovořte s člověkem prosícím o almužnu. Zeptejte se, jak se jmenuje a jak se mu daří. Později se za něj můžete jmenovitě modlit.

7. Buďte k dispozici
Pokuste se být k dispozici za všech okolností. Maminky skvěle zvládají několik činností najednou, ale někdy to přeháníme. Každý den si vyhraďte čas na věci, které je nutné udělat, a poté už se nepřemáhejte. Cítíte-li, že máte potřebu odpočívat, udělejte to. Pokud je třeba soustředěně trávit čas s dětmi, plně se jim věnujte.

8. S manželem mluvte láskyplně a vychováváte-li děti sama, mluvte o jejich otci hezky
Děti si budou všímat, jak mluvíte o jejich otci, zejména když o něm hovoříte s druhými lidmi.

V takovýchto drobnostech můžeme vést život zaměřený na Krista, takže když budeme s dětmi hovořit o víře, bude to přesvědčivější, protože žijeme v souladu s tím, co se jim snažíme předat.

Cecilia Pigg, Aleteia
Přeložil Pavel Štička